Bygger stort for OBOS på Vollebekk

Veidekke Entreprenør har fått en totalentreprise på 241 millioner kroner.

OBOS har gitt Veidekke Entreprenør oppdraget med å bygge første byggetrinn med 127 leiligheter i fire boligblokker på Vollebekk i Oslo. Det nye boligprosjektet vil bestå av over 800 boliger og noe næringsvirksomhet når det står ferdig. Kontrakten er en totalentreprise verdt 241 millioner kroner.

– Vi har vært med på å utvikle prosjektet sammen med OBOS i en samspillsfase som startet i desember. Her er alle aktører involvert fra begynnelsen av for å sikre en optimal og helhetlig prosess fra saneringen av dagens industrivirksomhet til realiseringen av et attraktivt og fremtidsrettet bomiljø. Vi takker for tilliten og gleder oss nå til å komme i gang med byggingen av første byggetrinn, sier avdelingsleder Anders W. Haugen i Veidekke, i en pressemelding.

Vollebekk har i mange år vært kjent som et industriområde i bydel Bjerke. Nå skal dette endres gjennom et stort byutviklingsprosjekt hvor store deler av området skal bygges opp helt på nytt. Vollebekk skal bli et grønt og urbant område, bare 13 minutter med T-banen fra Jernbanetorget. Veidekke skal oppføre et variert utvalg leiligheter med høy kvalitet og gode planløsninger.

Det vil bli lagt vekt på å skape gode uterom som skal fremme aktivitet for folk i alle aldre og være en felles møteplass for beboerne. Mellom husene vil det bli bygget grønne, skjermede gårdsrom med gatetun, torg, gågater, parker og møteplasser. Det vil også bli anlagt et hovedtorg med ulike butikker og næringsarealer av høy kvalitet.

Rivearbeidene er igangsatt, mens selve byggearbeidene starter opp etter sommerferien. Det er planlagt at innflytting starter i andre halvår 2019.