Byggesprekken på Stortinget skal granskes av Riksrevisjonen

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) er glad for at byggesprekken skal granskes av Riksrevisjonen. Men hovedkritikken fra kontrollkomiteen, deler han ikke. Rehabiliteringen av Stortingets kontorbygg i Prinsens gate 26 og bygging av ny innkjørsel til stortingsgarasjen er blitt dyrere og dyrere. Det seneste anslaget er på 1,8 milliarder kroner – 350 millioner mer enn varslet i … Continued

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) er glad for at byggesprekken skal granskes av Riksrevisjonen. Men hovedkritikken fra kontrollkomiteen, deler han ikke.

Rehabiliteringen av Stortingets kontorbygg i Prinsens gate 26 og bygging av ny innkjørsel til stortingsgarasjen er blitt dyrere og dyrere. Det seneste anslaget er på 1,8 milliarder kroner – 350 millioner mer enn varslet i statsbudsjettet for 2016.

En enstemmig kontroll- og konstitusjonskomiteen mener Riksrevisjonen bør undersøke saken i sin fulle bredde. Det mener stortingspresidenten er et godt forslag.

– Dette er en stor og alvorlig sak som ikke utelukkende bør behandles av Stortinget selv, sier Thommessen til NTB.

Presidentskapet mener entreprenøren Multiconsult er å klandre for at prosjektet er blitt så mye dyrere enn forutsatt og har saksøkt selskapet.

Avvise kritikk

I budsjettinnstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen stemples det som «kritikkverdig» at presidentskapet først få dager før 2017-budsjettet kom, opplyste om den seneste overskridelsen på 350 millioner kroner.

At dette gir grunnlag for kritikk, er imidlertid ikke stortingspresidenten enig i.

– Som budsjettansvarlig komité opphører dens ansvar når budsjettet er behandlet i Stortinget. Presidentskapet har i stedet forholdt seg til de parlamentariske lederne og holdt dem løpende orientert om utviklingen. Det hadde ikke vært naturlig for oss å holde komiteen orientert underveis, sier han.

– Har ansvar

Komitéleder Martin Kolberg (Ap) mener ansvaret i saken ligger hos byggherren, altså Stortingets presidentskap og administrasjon.

– Jeg oppfatter ikke dette som en mistillit til presidentskapet, men kritikken må plasseres der den hører hjemme, sier han.

Hvorvidt byggesaken og milliardsmellen vil kunne få konsekvenser for stortingspresident Olemic Thommessen (H) eller presidentskapets øvrige medlemmer, ville ingen tirsdag si noe om.

Men når Riksrevisjonen har sluttført sin gransking, kan spørsmålet melde seg med full styrke. Rapporten ventes å komme i løpet av neste halvår.

Nye anslag

Kostnadsanslaget på 1,8 milliarder kroner er 350 millioner kroner mer enn hva som ble varslet i statsbudsjettet for 2016.

Samlet er summet 660 millioner over anslaget i budsjettet for 2015 og 1,1 milliarder kroner mer enn forventet kostnad i beslutningsgrunnlaget fra mai 2013.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen finner det uforståelig at Stortinget valgte seg selv som byggherre framfor å bruke Statsbygg.

– Det er avgjørende viktig å få fram hvorfor det er gjort så slett arbeid som har ført til så store kostnadsoverskridelser, sier Lundteigen.

Thommessen åpner for at Lundteigen kan ha rett i at Statsbygg burde ha vært byggherre.

– Det var en beslutning som i realiteten lå før min tid, men jeg mener nok at man ved senere anledninger bør nøye vurdere om ikke Statsbygg også bør brukes som byggherre i Stortingets sammenhenger, sier han. (©NTB)