Byggforskserien oppdatert med de nye energireglene

SINTEF Byggforsk viser hvordan man beregner og dokumenterer energibehov og energieffektivitet etter de nye energireglene som kom i januar 2016. Byggforskserien inneholder anvisninger som gir oversikt og utdyping av energiregler i henhold til byggteknisk forskrift. Fra 1. januar 2016 ble det innført nye energiregler. Følgende fire nye anvisninger i Byggforskserien forklarer nærmere hva reglene går … Continued

SINTEF Byggforsk viser hvordan man beregner og dokumenterer energibehov og energieffektivitet etter de nye energireglene som kom i januar 2016.

Byggforskserien inneholder anvisninger som gir oversikt og utdyping av energiregler i henhold til byggteknisk forskrift. Fra 1. januar 2016 ble det innført nye energiregler.

Vignett

Følgende fire nye anvisninger i Byggforskserien forklarer nærmere hva reglene går ut på:

  • 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt
  • 473.102 Energikrav til bygninger. Energirammer
  • 473.103 Energikrav til boligbygninger ved energitiltak og omfordeling av varmetap
  • 473.104 Energikrav til fritidsboliger generelt og boligbygninger med laftede yttervegger

Overgangsperiode fram til nyttår

For byggesøknader som kommunen mottar før 1. januar 2017, gjelder en overgangsordning der tiltakshaveren kan velge å bruke nytt eller tidligere regelsett.

Energikrav etter tidligere regelsett i byggteknisk forskrift, gjeldende fra 1. juli 2010, er beskrevet i:

  • 471.018 Generelle energikrav til bygninger. Krav til energieffektivitet ved energitiltak
  • 471.023 Omfordeling av varmetap ved fravik av krav til energitiltak
  • 471.024 Krav til energieffektivitet ved energirammer (totalt netto energibehov)
  • 471.025 Energikrav til boligbygninger med laftede yttervegger og fritidsboliger