De Grønne vil sende NTP i retur

Mandag vedtar Stortinget ny Nasjonal transportplan (NTP).

Mandag vedtar Stortinget ny Nasjonal transportplan (NTP). MDG vil heller sende den i retur til regjeringen.

Partiet mener regjeringen burde inkludere et klimaregnskap i planen som viser klimaeffekten av den omfattende utbyggingen av vei og jernbane som det legges opp til. Nasjonal talsperson Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener videre at NTP burde behandles av Stortinget etter at velgerne har sagt sitt til høsten.

– Regjeringens transportplan vil komme i strid med Stortingets nye klimalov. NTP legger opp til å kutte klimagassutslippene fra transportsektoren med 15 prosent, mens Norge har forpliktet seg til å kutte 40 prosent. Å gjøre noe slikt i plan for transportinvesteringer i Norge i 2017 burde være utenkelig, sier Hansson.

Partiet vil derfor legge fram forslag om at planen sendes tilbake til regjeringen når Stortinget behandler transportkomiteens innstilling om NTP mandag.

Regjeringspartiene Høyre og Frp la tidligere i år fram forslaget til Nasjonal transportplan for 2018–2019 etter først å ha forhandlet med samarbeidspartiene Venstre og KrF. Etter ytterligere forhandlinger mellom de fire partiene i Stortinget, vil de fire partiene sørge for å få planen vedtatt.

(©NTB)