– Det er fantastiske muligheter i Veidekke, og i de andre store seriøse norske aktørene

Veidekke presenterte resultatene for sitt tredje kvartal i dag, og de viste en kraftig vekst i omsetningen og et solid overskudd. Etter presentasjonen tok Vekst.media en prat med Veidekke’s administrerende direktør Arne Giske om hva som ligger bak de gode tallene, og hvordan Veidekke ser for seg den fremtidige utviklingen. Giske trekker spesielt frem de mange … Continued

Veidekke presenterte resultatene for sitt tredje kvartal i dag, og de viste en kraftig vekst i omsetningen og et solid overskudd. Etter presentasjonen tok Vekst.media en prat med Veidekke’s administrerende direktør Arne Giske om hva som ligger bak de gode tallene, og hvordan Veidekke ser for seg den fremtidige utviklingen.

Giske trekker spesielt frem de mange skoleprosjektene Veidekke jobber med.

– Sist vi talte opp hadde vi 18 skoleprosjekter under bygging, sier Giske til Vekst.media.

Det går også veldig godt på boligsiden, og dette er en utvikling han tror vil fortsette.

– Vi har mange boliger i produksjon, og dette vil øke fremover, sier Giske til Vekst.media.

Selv om det går veldig godt for Veidekke nå, er Giske tydelig på at konkurransen er knallhard.

– Det er store utfordringer og tiltagende internasjonal konkurranse, spesielt på anleggssiden. Vi er opptatt av at vi kan konkurerere med de på like vilkår, sier Giske.

Dette kan trolig forklares at staten, representert ved selskapet Nye Veier AS, satser på å kjøre gigantiske prosjekter for å få en helhetlig tilnærming til veiutbyggingen.

Den internasjonale konkurransen gjør at det blir flere prosjekter som Veidekke ikke er en del av. Likevel går det godt i Veidekke nå, og selskapet har aldri levert negative resultater. På spørsmål fra Vekst.media er Veidekke-sjefen klar på at det er et direkte resultat av måten de jobber med sine ansatte på.

– Det er å satse på mennesker og kulturen. Vi ser tydelig sammenheng mellom godt HMS-arbeid og gode resultater forøvrig, sier Giske.

Giske er heller ikke redd for et eventuelt boligkrakk, som enkelte antyder at kan være på trappene.

– Hvis vi skulle få et skift i boligetterspørselen, men vi vet at markedet svinger. På vår boligportefølje i dag er 90-95 prosent av boligene vi har i produksjon allerede solgt. Sånn sett er vi godt rustet for nedgang også, sier Giske til Vekst.media.

Veidekke har også stor tro på fremtiden for unge som nå er under utdannelse.

– Det er en fantastisk bransje, veldig spennende og i veldig utvikling. Det er en bransje der man i ung alder får mye ansvar, sier Giske.

Han fremhever sitt eget selskap, men er raus nok til å også anbefale ungdommen å satse på en karriere hos en av konkurrentene.

– Det er fantastiske muligheter i Veidekke, og i de andre store seriøse norske aktørene, avslutter Giske.

Les mer om Veidekke-resultatene her.