– Innenfor bygg og anlegg er det veldig mye slurv

Arne Valaker i Arbeidstilsynet mener bygg- og anlegg har mye å lære av offshore.

Vekst.media arrangerer i dag, torsdag 3. november, Høydekonferansen på Voksenåsen sammen med AAK Safety og søsterpublikasjonen enerWE.

Først ute var Arbeidstilsynet representert ved overingeniør Arne Valaker. Han brukte sitt foredrag på å fortelle om forskriftene som gjelder, og hvordan de ble blitt endret 1. januar i år, samt om sertifikatordningen som ble innført i juli.

På spørsmål fra Vekst.media om hvor stor andel av de i gjennomsnitt 9 årlige dødsulykkene på arbeidsplasser, kunne ikke Valaker på stående fot svare på hvor mange som var fallulykker. Han påpekte imidlertid at det er store rom for forbedringer, spesielt innen bygg- og anleggsbransjen.

– Det er seriøse bedrifter som gjør en god jobb, men innenfor bygg og anlegg er det veldig mye slurv når det gjelder planlegging og gjennomføring av arbeid i høyden, sier Valaker til Vekst.media.

På konferansen er det aktører som jobber både med offshore-virksomhet og med bygg- og anleggsbransjen. Valaker sammenlignet bransjen, og trakk frem at det var store forskjeller i hvordan bransjene håndterte ulykker generelt og fallulykker spesielt.

– Det er alt for mye fallulykker, og alt for lite fokus på fallulykker sammenlignet med offshore. Der er det granskningskommisjoner og ulike etterspill når det skjer ulykker, og ikke minst når det skjer dødsulykker, sier Valaker.

Reglene for arbeid i høyden er imidlertid like uansett bransje, så det burde ikke være så store forskjeller i håndteringen.