Det skulle ikke foregå anleggsarbeid da ulykken i Vågsbygd skjedde

Så langt er det ikke avdekket noe ureglementert knyttet til ulykken.

Mobilkranen som traff en fem år gammel gutt så han døde i Kristiansand tirsdag, skulle ikke vært inne på området ved skolen og barnehagen da ulykken skjedde.

– Jeg ønsker ikke å kommentere den tragiske ulykken, men kan si at vi har fått informasjon om at det ikke skal foregå anleggstrafikk på gang- og sykkelveien i skoletiden mellom klokken 7.30 og 15, sier Victoria Sønsteby Verås, leder i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Karuss skole, til Fædrelandsvennen.

Dette bekreftes av teknisk direktør i Kristiansand kommune, Ragnar Evensen. Han sier til TV 2 at det ifølge de kommunale retningslinjene for anleggsarbeid, ikke skal foregå slikt arbeid inne på skole- og barnehageområder i dette tidsrommet.

Sjåføren avhørt

Det er foreløpig altfor tidlig for politiet å konkludere om årsaken til den tragiske ulykken, og om eventuelle retningslinjer er brutt. Tidligere onsdag var det imidlertid ikke kommet fram noe kritikkverdig etter ulykken.

Politiet har gjennomført flere vitneavhør, og også sjåføren av mobilkranen kunne onsdag la seg avhøre. Det er foreløpig for tidlig å si om politiet ønsker å ta ut siktelse mot den erfarne kranbilføreren.

– Jeg har ikke snakket med politijuristen om det er aktuelt, sier politiførstebetjent Ole Segberg ved Vågsbygd politistasjon til TV 2.

Selv om det hittil ikke er avdekket det Segberg kaller noe ureglementert knyttet til ulykken, er det fortsatt ikke klart for dem hvorfor mobilkranen flyttet seg. Politiet håper teknikerne som har sjekket kjøretøyet, kan gi flere svar.

Strenge krav

Rektor Hege Ose ved Karuss skole er kjent med at Kristiansand Eiendom som byggherre har stilt strenge krav til entreprenøren for hvordan trafikksikkerheten skal ivaretas mens byggearbeidene på skolen pågår.

– Jeg vil overlate til politi og Arbeidstilsynet å ta stilling til om retningslinjene er fulgt, og om disse var gode nok, sier rektoren.

Ragnar Evensen sier kommunen nå vil gjøre nøye vurderinger av alle rutiner ved deres byggeplasser.

– Vi kommer til å gå gjennom rutinene våre og se om de er gode nok. Det er helt naturlig at vi etter en så alvorlig hendelse ser om det er noe vi kan lære, sier Evensen.

Daglig leder i Nordic Crane Sør, Håvard Jahren, ønsker ikke å si noe om hvorvidt kommunens retningslinjer ble brutt, og om bakgrunnen for at firmaet brukte gangveien opp til skolen og barnehagen som anleggsvei.

Skrubbsår

Onsdag formiddag var det minnemarkering i Karuss barnehage der gutten gikk. Guttens tre år gamle søster slapp fra ulykken med kun et skrubbsår i panna, opplyser Segberg.

Mens kranføreren kastet seg inn i førerhuset i et forsøk på å stanse mobilkranen da den skled nedover gangveien tirsdag morgen, kastet den andre seg bak i et forsøk på å hindre at de to småbarna som var på vei til barnehagen sammen med moren sin, skulle bli truffet av kjøretøyet. Hjelpemannen ble selv lettere skadd, ifølge politiet.

– Kommunens kriseteam følger våre ansatte opp. På grunn av de pårørende som er involvert, ønsker vi ikke å utdype situasjonen for noen av de to, og følger politiets uttalelser. Vi ønsker ikke å gjøre situasjonen mer belastende enn den allerede er for noen av partene, sier Jahren i Nordic Crane.

(©NTB)