Dette tjener enkeltpersonsforetakene i bygg- og anleggsbransjen

Tjener mer i bygg- og anlegg enn som snekkere og malere.

Bygg- og anleggsbransjen er en stor bransje med mange ansatte og mange selskaper. Noen er veldig små, mens andre er internasjonale giganter med omsetninger helt opp til flere titalls milliarder kroner. Det er mange aksjeselskaper, og regnskapstallene for disse offentliggjøres hvert år når årsregnskapene er levert og godkjent.

Slik er det ikke for enkeltpersonsforetakene. De leverer regnskapet som en del av sin utvidede selvangivelse, og hverken omsetning eller resultat kan hentes ut. Det eneste man kan gjøre er å se på de offisielle skattelistene, og gjøre en grov estimering av hva enkeltpersonselskapene kan ha tjent.

Det betyr ikke at resultatene ikke er tilgjengelige. Skatteetaten har alle tallene, og nå har SSB gått gjennom de for å trekke ut offisiell statistikk.

Totalt ble ca. 332.000 nordmenn lignet for næringsinntekter i 2015. Det er ca. 1000 flere enn året før. Av disse var det 133.000 som hadde næringen som hovedinntekt, mens resten hadde det som bigeskjeft ved siden av annen vanlig jobb.

For de som hadde hovedinntekten sin fra næringsvirksomhet lå driftsinntektene i snitt på rett under 1,3 millioner kroner, mens driftskostnadene utgjorde litt i underkant av 800.000 kroner. Driftsresultatet lå i snitt på 500.000 kroner etter en snittlønn på 111.000.

Resultatene for enkeltpersonsforetakene innen bygg- og anleggsbransjen ligger omtrent på gjennomsnittsnivået. Totalt er det snakk om 14.456 enkeltpersonsforetak i bygg og anlegg, og de hadde en gjennomsnittlig driftsinntekt på 1.197.100 kroner. Av det utgjorde lønnskostnader 100.800 kroner, og driftsresultatet endte på 469.300 kroner.

Omsetningen og driftsresultatene blant snekkerne og malerne er lavere.

De 2930 snekkerne hadde i snitt driftsinntekter på 943.400 kroner, og satt igjen med et driftsresultat på 469.300 kroner. De tjente marginalt bedre enn 1113 malere som hadde en snittomsetning på 913.300 og et driftsresultat på 427.100 kroner.

Selv om det heter enkeltpersonsforetak, kan selskapet ha flere ansatte. Det sier ikke tallene til SSB noe om, utover gjennomsnittlig lønnsinntekt.

Tallene fra SSB viser også at gjennomsnittsinntektene stort sett har stått på stedet hvil eller gått marginalt ned de siste årene.

Driftsinntekter