Disse fire konkurrerer om å bygge E6 Kolomoen-Arnkvern

– Vi har valgt fire dyktige entreprenører som skal konkurrere om oppdraget.

Det statlige veiselskapet Nye Veier forteller at de nå har prekvalifisert fire entreprenører i konkurransen om totalentreprisen for E6 Kolomoen-Arnkvern. Det var opprinnelig syv interessenter.

De fire som er prekvalifisert for å gi tilbud er:

  • Hæhre Entreprenør AS
  • Roadbridge Aibel joint venture
  • NCC Norge AS
  • AF Gruppen Norge AS.

 – Vi har valgt fire dyktige entreprenører som skal konkurrere om oppdraget. De fire som er med videre skiller seg ut ved at de svarer godt på kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget. Det er gledelig å registrere at både Hæhre, NCC og AF Gruppen igjen har meldt seg på konkurransen for å bygge for Nye Veier. De har vært med på alle foregående konkurranser. For øvrig er det interessant å observere at oljeserviceselskapet Aibel har alliert seg med et stort irsk entreprenørselskap og ønsker å bygge veier, sier prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen, Øyvind Moshagen.

Delstrekningen Kolomoen – Arnkvern skal ferdigstilles i 2020. Strekningen er 19 km og inkluderer blant annet bygging gjennom Åkersvika naturreservat. Strekningen går gjennom kommunene Stange og Hamar i Hedmark fylke. Veien skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t.

Konkurransegrunnlaget oversendes de fire entreprenørene 5. desember 2016 og endelig tilbud skal leveres Nye Veier innen 10. mars 2017.

– Ved hjelp av funksjonsbeskrivelser skal entreprenørene nå konkurrere på sikkerhet, miljø, tekniske løsninger, organisering, gjennomføringsevne og pris, sier Børseth.

Neste skritt er en IDD (Integrity Due Diligence) på de fire selskapene som er prekvalifisert. Dette er en undersøkelse gjort av tredjepart for å redusere risiko knyttet til korrupsjon, misligheter og annen ulovlig eller uetisk adferd.

Nye Veier planlegger å signere kontrakt med valgt entreprenør innen utgangen av juni 2017.