Disse vil bygge E6 Arnkvern-Moelv

Delstrekningen Arnkvern – Moelv skal ferdigstilles i 2021.

Ni entreprenører har søkt om prekvalifisering til konkurransen om totalentreprisen for E6 Arnkvern-Moelv, forteller Nye Veier i en pressemelding. De ni som har søkt om å bli prekvalifisert for å gi tilbud er:

  • AF Gruppen Norge AS
  • Astaldi S.p.A
  • Hæhre Entreprenør AS
  • Itinera S.p.A, NCC Norge AS
  • Roadbridge Aibel Joint Venture (dannet av Roadbridge Ltd og Aibel AS)
  • Sacyr Construccion S.A
  • Salini Impregilo S.p.A
  • Veidekke Entreprenør AS.

Nye Veier vil prekvalifisere tre til fem av disse.

– Vi er svært fornøyd med at ni selskap har meldt sin interesse for prekvalifisering til konkurranse om totalentreprisen E6 Arnkvern – Moelv. Vi skal nå gjennomføre en grundig evaluering av de ni entreprenørene før vi velger tre til fem selskaper som får være med i den videre konkurransen. Vi forventer å være ferdige med evalueringen i begynnelsen av mars 2017, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.

Entreprenørene har med seg følgende underleverandører:

Entreprenører

– Dette er en stor entreprise i antall kilometer og omfang. Byggingen skal skje langs eksisterende vei med relativt høy trafikkmengde og det er flere kryssende veier, store kryss og en tunell i entreprisen, sier Moshagen.

Delstrekningen Arnkvern – Moelv skal ferdigstilles i 2021. Strekningen er 24 km og går gjennom Ringsaker kommune i Hedmark. Veien skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t.

Nye Veier planlegger å signere kontrakt med valgt entreprenør innen utgangen av oktober 2017.