DNB ser risiko ved høy boligprisvekst

– I fjor hadde norske husholdninger gjeld på mer enn 230 prosent av den disponible inntekten.

DNB Markets tror den sterke boligprisveksten nå flater ut, men advarer mot en utvikling hvor fortsatt kraftig vekst driver nordmenns gjeld ytterligere i været.

Det kommer fram i rapporten Økonomiske utsikter 2017, som ble lagt fram onsdag.

– Den største risikoen i norsk økonomi synes å være at sterk boligprisvekst driver gjeldsoppbyggingen videre opp. Det gjør at mange husholdninger vil være sårbare for renteoppgang og bortfall av inntekt, skriver banken.

Norske boligpriser steg med 12,8 prosent i fjor, 23,3 prosent i Oslo. DNB Markets minner i den forbindelse om at husholdningenes gjeld, som andel av disponibel inntekt, nådde nye rekordnivåer.

– I fjor hadde norske husholdninger gjeld på mer enn 230 prosent av den disponible inntekten, skriver banken.

DNB Markets tror boligprisveksten vil avta fremover, men venter ikke noen reversering av de siste årenes vekst. (©NTB)