Her er 95 prosent av lærlingene menn

Menn dominerer yrkesfagene, viser nye tall.

SSB har lagt frem tall som viser hva slags skolevalg studentene gjorde på videregående i 2016. De viser at kvinnene er i flertall på studieforberedende linjer, og at menn dominerer yrkesfagene.

Totalt er det nå 200.731 elever på videregående skoler, og det er 42.683 lærlinger. Flertallet av elevene velger studieforberedende linjer.

– Nesten 62 prosent av disse elevene fulgte et studieforberedende utdanningsprogram. Det er en liten økning fra 2015, som henger sammen med at det tidligere yrkesfaglige utdanningsprogrammet, medier og kommunikasjon, fra og med høsten 2016 ble et studieforberedende utdanningsprogram, skriver SSB.

Jentene er i flertall på studiespesialiserende linjer, samt på noen kulturelle utdanninger.

– 56 prosent av elevene på studiespesialisering per 1. oktober 2016 var kvinner, mens mer enn to av tre elever på musikk, dans og drama var kvinner. Idrettsfag er det eneste studieforberedende utdanningsprogrammet hvor menn er i flertall, skriver SSB.

På fag som er relevante for bygg- og anleggsbransjen dominerer imidlertid guttene fullstendig.

– På bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon er andelen mannlige elever på mellom 90 og 95 prosent, skriver SSB.

Slik er det også på lærlingesiden.

– Av 40 700 lærlinger og 2000 lærekandidater per 1. oktober 2016 var 70 prosent menn. Bygg- og anleggsteknikk og elektrofag har nesten utelukkende mannlige lærlinger, med en andel på over 95 prosent, skriver SSB.

Les også: 60,3 prosent av bygg- og anleggsselskapene har ingen kvinner i styret