Her er gjennomsnittslønningene i bygg- og anleggsbransjen

I dag la SSB frem oppdaterte tall for lønnsutviklingen i Norge, og de viste den laveste lønnsveksten som Norge har hatt på denne siden av årtusenskiftet. I snitt har nordmenn nå en månedslønn på 43.300 kroner, en økning på kun 1,6 prosent. Bygg- og anleggsbransjen er en av næringene som drar opp snittet når det … Continued

I dag la SSB frem oppdaterte tall for lønnsutviklingen i Norge, og de viste den laveste lønnsveksten som Norge har hatt på denne siden av årtusenskiftet.

I snitt har nordmenn nå en månedslønn på 43.300 kroner, en økning på kun 1,6 prosent. Bygg- og anleggsbransjen er en av næringene som drar opp snittet når det gjelder lønnsveksten.

– Bygge- og anleggsnæringen er blant næringene med høyest lønnsvekst. Der økte månedslønna fra 39.800 kroner i 2015 til 41.000 kroner i 2016, som tilsvarer en vekst på 3,0 prosent, skriver SSB.

Det betyr likevel at snittlønnen i bygg- og anleggsbransjen er lavere enn landssnittet.

I motsetning til oljenæringen og industrien som har hatt en nedgang i antall ansatt, er bygg- og anleggsbransjen i vekst med flere ansatte.

Når vi ser nærmere på tallene, kan det se ut som at de galloperende boligprisene også smitter over på lønnsnivået.

– Innad i næringen er det boligbygging som har størst lønnsvekst. Her økte månedslønna med 3,5 prosent til 41 800 kroner i 2016, skriver SSB.

SSB-tallene er gjennomsnittstall for ca. 300 forskjellige yrker, og innenfor hvert yrke kan det være store forskjeller i lønnsnivået. Blant tallene er det interessant å se på noen yrkesgrupper som er relevante for bygg- og anleggsbransjen:

Yrke Månedslønn
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet kr 56 800
Bygningsingeniører kr 50 300
Arbeidsleder, bygg og anlegg kr 49 300
Murere kr 34 900
Steinhoggere mv. kr 36 800
Betongarbeidere kr 37 900
Tømrere og snekkere kr 33 700
Andre bygningsarbeidere kr 33 500
Taktekkere kr 34 300
Gulv- og flisleggere kr 34 700
Isolatører mv. kr 35 100
Glassarbeidere kr 34 000
Rørleggere og VVS-montører kr 37 600
Kuldemontører mv. kr 40 900
Malere og byggtapetserere kr 33 400
Støpere kr 33 400
Sveisere kr 36 500
Kopper- og blikkenslagere kr 34 800
Anleggsmaskin- og industrimekanikere kr 38 300
Elektrikere kr 38 600
Automatikere kr 44 400
Skytebaser og sprengningsarbeidere kr 52 000
Andre håndverkere kr 29 100
Operatører innen boring mv. kr 57 500
Operatører innen produksjon av betong mv. kr 35 500
Anleggsmaskinførere kr 37 400
Kran- og heisførere mv. kr 39 500
Hjelpearbeidere i anlegg kr 34 400
Hjelpearbeidere i bygg kr 31 000