Færre konkurser i bygg- og anleggsbransjen

Men hver fjerde konkurs var likevel innen bygg og anlegg.

Hver uke renner det inn med nye konkursvarsler i bygg- og anleggsbransjen og det er ikke uvanlig at det ligger på ca 20- 30 konkurser.

Nå viser imidlertid nye tall fra SSB at antall konkurser har gått ned. Ifølge deres statistikk var det 65 konkurser innen bygg og anlegg i desember 2016. Det var en nedgang på hele 35,6 prosent sammenlignet med siste måned i 2015.

For fjorårets fjerdekvartal var det en nedgang på 14,3 prosent, og antall konkurser endte på 276.

Totalt sett var det 4.544 konkurser i 2016, en økning på 1,8 prosent.

– Syv av ti konkurser, i alt 3.308, vare foretakskonkurser. De fleste var innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, samt varehandel, med 25 prosent hver. De resterende 1.236 konkurene var enkeltpersonsforetak og personlige konkurser. 41 prosent av disse var innenfor bygg- og anleggsvirksomhet, skriver SSB.