Færre nye ordre i anleggsbransjen

Betydelig nedgang i anleggsbransjen.

SSB har nå lagt frem sin statistikk for ordreinngangen i bygg- og anleggsbransjen i årets tredje kvartal. Den viser at det svinger mye fra kvartal til kvartal, og at verdien på nye bygge- og anleggsprosjekter totalt var fire prosent lavere i tredje kvartal 2016 enn i samme kvartal året før. Sammenlignet med årets andre kvartal var nedgangen på 18 prosent.

Isolert sett har tilgangen på byggeprosjekter hatt en økning på to prosent, men totaltallene trekkes ned av anleggsnæringen der ordretilgangen har sunket med hele 21 prosent fra samme kvartal i fjor.

På statistikken for ordrereserven gikk det i positiv retning for både bygg og anlegg. Totalt sett økte ordrereserven med ni prosent fra i fjor. og to prosent sammenlignet med årets andre kvarta.  For byggenæringen økte den med elleve. prosent sammenlignet med i fjor, og for anleggsbransjen økte den med seks prosent.

Selv om utviklingen svinger kraftig fra kvartal til kvartal, stiger både ordretilgangen og ordrereserven når man ser på den langsiktige trenden.