Færre unge velger byggebransjen

Flere ansatte, men færre unge nordmenn.

Mens sysselsettingen i byggebransjen økte med 11 prosent fra 2008 til 2014, gikk antallet unge nordmenn i bransjen ned. Arbeidsinnvandrere tar unna veksten, viser en Fafo-rapport.

Nesten 80 prosent av veksten kom gjennom rekruttering av utenlandske arbeidstakere, skriver Dagsavisen. Andelen norske bygningsarbeidere falt fra 88 til 80 prosent, og antall nordmenn under 23 år som søker seg til bransjen synker. Den siste gruppen er også den som i størst grad forlater yrket, viser rapporten.

Forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet mener sosial dumping og arbeidslivskriminalitet bidrar til å gjøre bransjen mindre attraktiv for de unge.

– Tallene er alvorlige. Og hvis vi fortsetter å konkurrere på billig utenlandsk arbeidskraft, tror jeg utviklingen vil forsterke seg. Utenlandske arbeidstakere skal fortsatt være i bransjen, men de må bli en del av den norske modellen, sier han.

Rekrutteringen fra yrkesfag er viktig for bransjen, og ifølge fafo-rapporten har det vært en nedgang i antall lærekontrakter i bygg- og anleggsteknikk. Siden 2013 er det også et markant fall i antall elever som søker seg til faget. (©NTB)