Fem personer arbeidet i fem uker og tok 545.000 kroner for å lage Jernbaneverkets nye navn og logo

Bane NOR SF skal «gi mer for pengene og bedre ressursutnyttelsen». Så langt har jernbanereformen tilsynelatende bidratt best til byråkrativekst og byråbransjen, skriver Gard L. Michalsen, Ansvarlig redaktør i Medier24 i en kommentar. Forhistorien er regjeringens planer om å effektivisere og privatisere togdriften. Ansvaret for jernbanens infrastruktur og eiendommer skal fra 1.januar 2017 samles i et nytt … Continued

Bane NOR SF skal «gi mer for pengene og bedre ressursutnyttelsen». Så langt har jernbanereformen tilsynelatende bidratt best til byråkrativekst og byråbransjen, skriver Gard L. Michalsen, Ansvarlig redaktør i Medier24 i en kommentar.

Forhistorien er regjeringens planer om å effektivisere og privatisere togdriften. Ansvaret for jernbanens infrastruktur og eiendommer skal fra 1.januar 2017 samles i et nytt statsforetak. Navnet på det nye foretaket er Bane NOR SF.

– Hvorvidt det er en god idé skal jeg ikke ta stilling til her, men så langt har vel prosjektet skapt heller mer byråkrati enn mindre, skriver Michalsen.

Jernbaneverket skal deles i to, og for den som mener det mangler direktorater i Norge, kommer det nå enda ett:

  • Jernbanedirektoratet skal ha det overordnede ansvaret for togtilbud og konkurranseutsetting av dette.
  • Mens et nytt statlig foretak, som ble stiftet i februar 2016 under navnet Jernbaneinfrastrukturforetaket SF, skal sørge for å drive infrastruktur og brukervennlige tjenester.

Foretaket tar også over ROM Eiendom, som eier og driver eiendommer som Oslo S.

Les hele kommentaren til Gard L. Michalsen på Medier24.com.

Etter 6 uker med sommerstengt, åpnet endelig Oslo S for full togtrafikk igjen mandag 08.08.2016. I en tidligere artikkel kunne vi da melde at Jernbaneverket i samarbeid med togselskapene markerte dette ved å møte kundene og takke for tålmodigheten. Det skulle da deles ut 10 000 sjokolader til de reisende på morgenkvisten mellom 0700-0900. Hvorvidt Michalsen har regnet på prisen på all sjokolade vites ikke.

Hva synes du om den nye logoen til Jernbaneverket? Klikk her for å gi din stemme.