– Finanstilsynet har sett seg blind på problemene i boligmarkedet i Oslo

– Dette vil redusere boligbyggingen i distriktene, sier Boligprodusentenes Forening.

Finanstilsynet er bekymret over utviklingen i boligmarkedet, og har foreslått nye regler for å stramme inn bankenes utlånspraksis:

  • Bankenes adgang til å fravike forskriftens krav til betjeningsevne, belåningsgrad og avdragsbetaling fjernes.
  • Gjeldende krav til kundens betjeningsevne suppleres med en bestemmelse om at kundens samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
  • Maksimal belåningsgrad for rammelån reduseres fra 70 prosent til 60 prosent.
  • Krav om avdragsbetaling på nedbetalingslån skal gjelde for alle lån med belåningsgrad over 60 prosent, mot 70 prosent i gjeldende forskrift. Dette følger naturlig av forslaget om redusert belåningsgrad for rammelån.

Dette reagerer boligprodusentenes Forening negativt på, og de advarer mot konsekvensene.

– De foreslåtte innstramninger i Boliglånsforskriften vil ramme boligbyggingen i Distrikts-Norge, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Jæger mener at man ikke bare kan ta utgangspunkt i situasjonen i hovedstaden når politikerne eventuelt skal stramme inn ved å vedta nye regler.

– Finanstilsynet har sett seg blind på problemene i boligmarkedet i Oslo med høy prisvekst og for lav boligbygging, sier Jæger.

Han mener at det fortsatt må være opp til bankene å vurdere sine kunder i sine lokale markeder.

– Det blir feil å gi Oslo-medisin til hele landet. Innstramningene fratar lokale banker muligheten til å drive godt bankhåndverk for sine lokale kunder. Dette vil redusere boligbyggingen i distriktene som igjen vil drive boligprisene ytterligere i været, sier Jæger.

– Boligbygging er en viktig distriktsnæring, og vi kan ikke sette arbeidsplasser i distriktene i fare for å løse Oslos boligproblem, avslutter Jæger.