Fire storbyer får millioner til byutvikling

Regjeringen gir over 13 millioner kroner til byutvikling i Stavanger, Trondheim, Oslo og Bergen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser i en pressemelding at Bergen får 2,2 millioner kroner, Stavanger 2,5 millioner, mens Oslo og Trondheim får henholdsvis 5,5 og 2,8 millioner kroner til arbeid med byutvikling. I Bergen skal pengene gå til tre prosjekter, der økt … Continued

Regjeringen gir over 13 millioner kroner til byutvikling i Stavanger, Trondheim, Oslo og Bergen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser i en pressemelding at Bergen får 2,2 millioner kroner, Stavanger 2,5 millioner, mens Oslo og Trondheim får henholdsvis 5,5 og 2,8 millioner kroner til arbeid med byutvikling.

I Bergen skal pengene gå til tre prosjekter, der økt boligbygging langs bybanen er høyt prioritert.

Stavanger får pengene for å bruke på to prosjekter der det skal arbeides med å få til et godt samspill mellom byutvikling og bedring av levekårene i området Hillevåg.

I Oslo skal pengene gå til fire prosjekter, der det ene hovedprosjektet følger opp den regionale planen for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging med Akershus fylkeskommune.

Les saken: Oslo-byrådet vil få fart på boligbyggingen 

Trondheim får 2,85 millioner kroner til «Trondheim Bylab».

– Jeg er glad for at byene nå kan prøve ut nye smarte løsninger, metoder og samarbeidsformer. Byene lærer av hverandre, og vi får en mer effektiv og helhetlig byplanlegging, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).