Flere lederskifter i Veidekke Entreprenør

Omrokkerer i region syd.

Veidekke Entreprenør gjennomfører første januar flere lederskifter i region Syd: Are Westbye tar over som regionsdirektør, Helge Opedal blir distriktsleder i Agder, Marius Plünnecke blir distriktsleder i Buskerud og Ståle Fjeld Syvertsen blir økonomisjef i Syd. Alle kommer fra Veidekkes egne rekker.

– Jeg har hatt syv spennende og utfordrende år som regionsdirektør for Veidekkes bygge-virksomhet i fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder samt datterselskapene Block Berge Bygg og Norske Stålbygg. Vi fått til både utvikling og omstilling i regionen, og nå har jeg lyst til igjen å komme nærmere den operative driften. Når jeg nå har en etterfølger klar i Are Westbye og Marius Plünnecke kan ta over i Buskerud, synes jeg det er riktig å gjennomføre begge disse skiftene samtidig, sier avtroppende regionsdirektør Helge Opedal, i en pressemelding.

Are Westbye (41) har jobbet i Veidekke siden han ble uteksaminert som sivilingeniør fra NTNU i 1999. Han har tidligere jobbet i distrikt Bergen og i datterselskapet Block Berge Bygg før han i 2008 kom til Agder der han ble distriktsleder i 2012.

Helge Opedal (57) skal i en periode fra først januar fungere som distriktsleder i Agder. Etter det vil Helge gå inn i en operativ prosjektrolle i Veidekke Entreprenør i Oslo-området.

Marius Plünnecke (40) tar over rollen som distriktsleder i Buskerud etter Sverre Liavaag. Marius er utdannet siviløkonom, og har siden 2007 vært controller i region Øst, økonomisjef i Veidekke Entreprenør og kommer nå fra stillingen som økonomisjef i region Syd.

Sverre Liavaag (68) har ledet distrikt Buskerud med stor suksess siden 2001. Sverre vil frem til pensjonsalder arbeide som rådgiver i regionsledelsen. Han vil særlig bistå distriktene i valg av prosjekter, kvalitetssikre tilbud og tilbudsprosesser samt støtte og følge opp prosjekter.

Ståle Fjeld Syvertsen (38) tar over etter Marius som økonomisjef i region Syd. Ståle er utdannet siviløkonom og har jobbet drøyt fire år i Veidekke som controller i region Syd, med hovedfokus i distrikt Agder. Ståle har tidligere jobbet i Statsbygg og National Oilwell Varco.