Flere nordmenn utsatt for støyplager

Antall som sliter med støy fra veitrafikk økte med 54 prosent.

Antall nordmenn som er rammet av støy, fortsetter å øke. I 2014 var rundt 1,9 millioner mennesker utsatt for støy, det høyeste antall på 15 år. Den største støykilden kommer fra veitrafikken.

Hele 35 prosent av nordmenn sliter med støy fra veitrafikk, mens støy fra jernbane (62.500) og luftfart (43.500) følger langt etter på de neste plassene.

Det viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som har gått gjennom tallene fra 1999 til 2014.

Bare jernbanestøy rammet færre mennesker i 2014 enn i 1999. Det er registrert en nedgang på omkring en tredel. Antall utsatt for støy fra veitrafikk økte derimot med 54 prosent. Antall støyutsatte fra luftfart økte med rundt en firedel, mens støyutsatte fra industri og annen næringsvirksomhet økte med nesten 40 prosent.

Støy anses som forurensning etter forurensningsloven. Den kan påvirke helsa og kan bidra til mindre velvære og mistrivsel. Stortinget har derfor vedtatt at støyplagen i Norge skal reduseres med 10 prosent innen 2020. Innendørs støy skal reduseres med 30 prosent innen 2020. (©NTB)