Flere tunneler på Vestlandet nattestenges

Flere veitunneler i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland nattestenges i tiden framover. De neste to ukene stenges Mundalsberg- og Bjørsviktunnelen på E39 i Lindås i Hordaland hver natt utenom søndag, ifølge NRK. Arbeidet inngår i et større Statens Vegvesen-prosjekt der en rekke tunneler på vestlandskysten skal oppgraderes for å tilfredsstille EU-regler. Også fire tunneler … Continued

Flere veitunneler i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland nattestenges i tiden framover.

De neste to ukene stenges Mundalsberg- og Bjørsviktunnelen på E39 i Lindås i Hordaland hver natt utenom søndag, ifølge NRK.

Arbeidet inngår i et større Statens Vegvesen-prosjekt der en rekke tunneler på vestlandskysten skal oppgraderes for å tilfredsstille EU-regler.

Også fire tunneler på E16 i Sogn og Fjordane skal stenges på nattetid framover, som del av det samme prosjektet.

I tillegg skal Byfjordtunnelen i Stavanger (avbildet) stenges. Der legges det opp til kolonnekjøringer hver time gjennom natten.

Etter at Vegvesenet er ferdige med de nevnte tunnelene, står andre tunneler for tur. Til sammen skal 148 tunneler oppgraderes.

Nyheten er hentet fra NTB. Bildet er tatt av Statens Vegvesen region vest.