Fortsatt full momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

– Idrettslag og foreninger bidrar i stor grad selv til bygging av anlegg.

Regjeringen gir full momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

– For fjerde år på rad sørger regjeringen for full kompensasjon. Anlegg er det viktigste virkemiddelet for at flere kan drive idrett og fysisk aktivitet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

I revidert nasjonalbudsjett for 2017 foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på 10 millioner kroner til kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Dette vil gi en samlet bevilgning på 185,9 millioner kroner til ordningen i 2017, en økning på 122 millioner kroner fra 2013.

– Kompensasjonsordningen ivaretar et stort behov. Idrettslag og foreninger bidrar i stor grad selv til bygging av anlegg. Det er viktig for regjeringen å skape gode rammevilkår for lag og foreninger som tar på seg anleggsinvesteringer på idrettsområdet, sier Helleland.

(©NTB)