Forventer 23 prosent prisøkning på boliger på fire år

– Vi tror prisveksten demper seg, men vi tror ikke på bråstopp .

Boligprisene i Norge vil ifølge Samfunnsøkonomisk analyse øke mest i Oslo, med 33 prosent fra 2016 til 2020. Møre og Romsdal får minst økning med 15 prosent.

Den ferske boligprisprognosen legges fram onsdag av Samfunnsøkonomisk analyse og Norges Eiendomsmeglerforbund, melder Dagens Næringsliv. I snitt ser de for seg en økning på 22,8 prosent i boligprisene for Norge fra 2016. Justert for prisøkningen hittil i 2017, vil snittprisene øke med totalt 16 prosent fra i dag til i 2020. Det ligger uansett langt over analysen fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som venter prisfall på landsplan i 2019 og 2020, ser for seg økning totalt på 3,3 prosent i fireårsperioden.

– Det rekordlave rentenivået er bakgrunnen for at vi forventer videre boligprisoppgang i prognoseperioden, sier daglig leder og fagsjef Rolf Røtnes i Samfunnsøkonomisk analyse.

Analysen anslår at boligbyggingen på landsplan øker til 41.000 boliger i 2018, i så fall den høyeste boligbyggingen siden 1982.

– Vi tror prisveksten demper seg, men vi tror ikke på bråstopp i boligprisene i overmorgen, sier Røtnes.

(©NTB)