– Først bør vi begynne å spare der vi kan spare energi

Bjørn-Osvald Skandsen i GK Inneklima mener det er mye å hente på bedre utnyttelse av eksisterende teknologi.

I forbindelse med lansering av Vekst.media intervjuet vi Bjørn-Osvald Skandsen, direktør for marked og teknologi i GK Inneklima, for å høre litt om utfordringene i dagens marked. Han var opptatt av at bransjen må bli flinkere på å utnytte løsningene som allerede finnes.

– Vi må begynne å ta teknologi i bruk. Det er så mye bra teknologi som finnes allerede til å spare energi i bygninger som ikke blir brukt, og som ikke blir bestilt, sier Skandsen til Vekst.media.

Skandsen mener at dette er en viktig del av det grønne skiftet.

– Vi snakker om å produsere ny energi fra vindmøller og solkraft. Det er også veldig gøy, men først bør vi begynne å spare der vi kan spare energi, sier Skandsen.

I Energimeldingen som ble vedtatt av Stortinget i juni i år slås det fast at målet er å redusere energiforbruket i eksisterende bygg med 10TWh fra dagens årlige forbruk på 80TWh.

– Det er enorme mengder å spare på å bruke kjent teknologi som finnes i dag, sier Skandsen.

Se også videointervjuer: