GK lander gigakontrakt på Campus Ås

Leverer teknisk utstyr for 200 millioner.

Leverer teknisk utstyr for 200 millioner. 

GK skal levere luftbehandlingsanlegg og rørinstallasjoner til Campus Ås til en verdi av 197 millioner. Leveransen omfatter spesialutstyr for ventilering av renrom og laboratorier, og rørsystemer til gass og væske som benyttes der. Det stilles særlig høye krav til kvalitet i alle ledd.

Torgeir Moe fra GK Inneklima og Ole Rontén fra GK Rør er godt fornøyd med avtalene, og mener det er gledelig med høy vurdering av organisasjonens kompetanse.

– Vi jobber med utvikling av kompetansen daglig. Det føles godt at dette har blitt vektlagt og gir uttelling i slike viktige jobber, sier Torgeir Moe.

Hoveddelen av produksjonen blir i 2018. Prøvedrift er planlagt i 2019 og overlevering i mai 2020.

  • GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, byggautomasjon, energi og kulde, og har en omsetning på over 5 milliarder kroner.