Har signert Norges største veikontrakt!

Nye Veier og AF Gruppen har fredag 5. oktober signert Norges største veikontrakt til en verdi av 4,7 mrd kroner.

Tirsdag 9. oktober inviteres pressen til høytidelig markering av byggestart for E39-prosjektet Kristiansand vest – Mandal øst, hvor samferdselsminister Jon Georg Dale foretar første spadestikk.

Dette er også starten på byggingen av ny firefelts motorvei fra Kristiansand til Sandnes.