Høyeste fastrente på flere år

Nå ligger fastrenten på 2,77 prosent.

Nye tall fra SSB viser at rentene på boliglån stiger jevnt og trutt. Det gjelder spesielt fastrenten, så nå er på det høyeste nivået på to år.

– Renta på nye boliglån til husholdningene med fast rente fra et utvalg av banker og kredittforetak økte med 0,07 prosentpoeng til 2,77 prosent i januar 2017, det høyeste nivået siden januar 2015, skriver SSB.

Renta på nye boliglån med flytende rente stiger også, og nærmer seg 2,5 prosent.

– Renta på nye boliglån med flytende rente økte med 0,03 prosentpoeng til 2,47 prosent i samme periode. Renta på nye rammelån med pant i bolig økte med 0,02 prosentpoeng til 2,39 prosent. Renta på nye boliglån har økt de fem siste månedene, skriver SSB.

Renteøkningen skyldes primært at bankene tar ut høyere marginer på lånene de tilbyr.

– Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdningene økte med 0,18 prosentpoeng til 1,45 prosent i desember, skriver SSB.