Hva er VDC?

VDC – Virtual Design and Construction – er helhetlig planlegging og gjennomføring av prosjekter. VDC bidrar i følge Kruse Smith til betydelig kvalitetsheving, effektivisering og kostnadsbesparelser. Se video som beskriver VDC.

VDC – Virtual Design and Construction – er helhetlig planlegging og gjennomføring av prosjekter.

VDC bidrar i følge Kruse Smith til betydelig kvalitetsheving, effektivisering og kostnadsbesparelser.

Se video som beskriver VDC.