Ikke tynnere frostsikring på E6 i Hedmark og Oppland

Vegdirektoratet har avslått Nye Veiers søknad om tynnere frostsikring.

Vegdirektoratet har avslått Nye Veiers søknad om tynnere frostsikring av motorveistrekningene som skal bygges i Hedmark og Oppland.

Bakgrunnen for avslaget er at redusert frostsikring av veien øker faren for telehiv. Konsekvensene av telehiv er økte trafikant- og vedlikeholdskostnader og i verste fall redusert trafikksikkerhet og framkommelighet.

– Det gir derfor bedre utnyttelse av samfunnets midler å bygge tilstrekkelig robuste veier, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet i en pressemelding.

Veiselskapet Nye Veier hadde søkt om å benytte en metodikk som ville gitt en veioppbygging inntil en meter tynnere enn gjeldende regelverk tilsier.

Samtidig er Vegdirektoratet positivt til at store deler av dagens E6 mellom Kolomoen sør for Stange til Ensby nord for Lillehammer gjenbrukes. Forutsetningen er at veien har tålt frostpåkjenningene over tid. Disse strekningene er bygget ut mellom 1970 og 1994.

Analyser viser ifølge Statens vegvesen at god frostsikring er svært kostnadseffektivt.

Nye Veier er glad for avklaringen fra Vegdirektoratet.

– Det er bra at vi har fått avklart hvordan regelverket skal tolkes angående frostsikring, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.

– Dette vil gjøre det mulig for Nye Veier å utvikle enda mer av eksisterende vei på en samfunnsøkonomisk og kvalitetsmessig god måte, sier Moshagen.

(©NTB)