Implenia skal bygge motorvei, gang og sykkelvei for 323 millioner kroner

Prosjektet er en del av Bypakke Grenland fase 1, og er fullfinansiert av staten.

Implenia Norge signerte kontrakt med Statens vegvesen om bygging av motorvei, gang- og sykkelvei og betongkonstruksjoner utenfor Skien i Telemark. Det forteller Implenia på sin hjemmeside. Prosjektet er en del av Bypakke Grenland fase 1, og er fullfinansiert av staten.

Prosjektet omfatter 3,5 km ny trefelts vei i dimensjoneringsklasse H5, som gjelder motorvei med planskilte kryss med øvre fartsgrense 90 km/t. Motorveien går gjennom nedhugget skogsområde og kulturlandskap. I tillegg skal det utbedres 1,6 km eksisterende vei og bygges ny gang- og sykkelvei fra Geiteryggen og videre langs fv. 353.

Åtte betongkonstruksjoner skal lages, deriblant Klovholtbrua på 240 m, Kirkebekkenbrua på 126 m og Skjelbredstrandbrua på 80 m, to miljøtunneler på 90 m og 30 m, en kulvert for gang- og sykkelvei og to bekkekulverter. Det skal også bygges to rundkjøringer, to T-kryss og et X-kryss, samt mindre omlegginger og tilpasninger av eksisterende veinett.

Det er gravd ut tre kulturminner i veilinjen og det er mange kulturminner i området som det er viktig å ta vare på i anleggsfasen. På et punkt krysser også den nye veien innflygningssonen til Geiteryggen flyplass, som gjør at det må tas spesielle hensyn til blant annet kraner og lys. Den nye veien krysser også inntakstunnelen på en vanntunnel fra Norsjø til Herøya industripark, noe som stiller strenge krav til arbeidene i nærheten av dette.

– Det er spennende å få være med på et så stort prosjekt for en viktig og voksende region som Grenlandsområdet. Vi gleder oss til å starte på arbeidene med ny riksvei, og ser fram til samarbeidet med byggherre og underentreprenører, forteller administrerende direktør i Implenia Norge, Stig Ingar Evje.

Prosjektet starter opp i februar 2017, og arbeidene skal være ferdig vinteren 2018. Kontraktsummen er på 323 millioner kroner.