Inneklima i nullutslippsboliger settes på prøve

– Oppgaven er et viktig bidrag til utvikling av nullenergiboliger

Tirsdag 13. desember forsvarer Magnar Berge sin avhandling «Indoor Climate Quality in High-Performance Dwellings: An Exploration of Measured, Perceived, and Desired Conditions» som er levert til forsvar ved NTNU. Oppgaven er knyttet til forskningsprogrammet Zero Emission Buildings (ZEB).

– Oppgaven er et viktig bidrag til utvikling av nullenergiboliger og andre typer bærekraftige boliger fordi den undersøker hvordan godt inneklima kan oppnås i boliger med lav energibruk, sier professor Hans Martin Mathisen, som har vært veileder, i en pressemelding.

I arbeidet med avhandlingen er det gjennomført en omfattende litteraturstudie, brukerundersøkelser ved hjelp av spørreskjemaer, samt måling av inneklima og bruk av vinduslufting. Resultatene av spørreundersøkelser og målinger er sammenlignet med funn i andre undersøkelser.

Det er også gjort nærmere undersøkelser av inneklimaet i ulike rom i boliger. De aller fleste er godt fornøyd med inneklimaet i boligen sin, men en del rapporterer at det er for høy temperatur på soverommene om natten. Dette resulterer i utstrakt bruk av vinduslufting, noe som øker energibruken i boligen vesentlig.

I den siste del av avhandlingen er soverom undersøkt spesielt, og det er gjort simuleringer for å utvikle bedre løsninger for klimatisering av soverom. En foreslått løsning er å isolere soverommene mot resten av huset, og ha mulighet for separat regulering av ventilasjon og oppvarming for disse rommene.

Disputasen avholdes 13. desember ved NTNU.