– På det meste vil museumstårnet vokse med inntil to meter i døgnet

– Det er ikke hverdagskost at 13 etasjers bygg blir reist på 30 dager.

Museumstårnet til det nye Munchmuseet i Bjørvika er i ferd med å bygges, og rager nå 9,6 meter over bakken. 50 personer jobber døgnkontinuerlig over tre skift, 13 etasjer kal støpes i ett over 30 dager.

– Dette er spennende. På det meste vil museumstårnet vokse med inntil to meter i døgnet og til slutt strekke seg rundt 60 meter over bakken. I måneden frem til jul vil forbipasserende praktisk talt kunne se forandringer og følge utviklingen fra dag til dag, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, i en pressemelding.

Glideforskaling eller glidestøp kalles byggeteknikken Kultur- og idrettsbygg i Oslo nå har tatt i bruk. I tillegg er det en av de mest avanserte og største landbaserte glidestøpene i Norge som nå blir gjennomført på det nye museet i Bjørvika. Fra det norske offshore-betong miljøet er den beste ekspertisen i verden hyret inn på både byggherre- og entreprenørsiden.

– Det er ikke hverdagskost at 13 etasjers bygg blir reist på 30 dager, og vi har planlagt prosessen i detalj over et halvt år, sier Eli Grimsby, byggherre og direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Teknikken er basert på forskalingsformer som monteres på bakkenivå. Etter hvert som det støpes og betongen herder, løftes formen av hydrauliske jekker. Jekkene klatrer på spesielle klatrestål som skjøtes etter hvert som formen glir oppover. Når den såkalte gliden er i gang kan man ikke stoppe, og god planlegging er derfor helt avgjørende.

– Etasjedekkene etableres for eksempel etter at bygget er reist. Derfor er det helt avgjørende at vi på forhånd legger til rette for bæringen av gulvene i de ulike etasjene, og vi må også ha planlagt hvor vinduer og andre åpninger i fasaden skal være og sette inn rammer på riktig sted, forteller Eli Grimsby.

– Det nye Munchmuseet vil bli et landemerke i Oslo, hvor man kan oppleve Norges største kunstner gjennom tidene i et bygg med høy arkitektonisk kvalitet. Gjennom god styring har vi nå sikret at det nye Munchmuseet er i rute, både når det gjelder økonomi, fremdrift og sikkerhet, sier Lippestad.

Det som skiller det nye Munchmuseet fra de fleste andre tradisjonelle museer, er at museets hovedfunksjoner er organisert i høyden i stedet for på et horisontalt plan. Tårnet, som nå skal gjennom den spektakulære byggeprosessen, er på 13 etasjer omkranset av et podium på 3 etasjer. Den lukkede delen av tårnet, som også er lyddempet, vil romme blant annet utstillingssaler, magasiner og lokaler for konservering. Den åpne delen av tårnet inneholder sirkulasjons- og pausearealer for publikum samt adkomst til utstillingssalene.

Podiet inneholder blant annet publikumsarealer med lobby, arealer for skiftende utstillinger, leserom og forskningsbibliotek.