Klimapris til elferger og grønne byggeplasser

– Det har stor betydning at Oslo viser vei ved å stille krav om fossilfrie byggeplasser.

Elektriske ferger i Hordaland vant Zeros pris for årets lokale klimatiltak. Krav om fossilfrie byggeplasser ga sølv til Oslo.

Hordaland fylkeskommune har satt krav om utslippskutt på minst 55 prosent i sine fergeanbud Sju anbud er delt ut, og på de aktuelle strekningene sørger elektrisk drift for kutt på 87 prosent, skriver Zero i en pressemelding.

– Dette er et svært viktig foregangsprosjekt som viser kraften i å stille sterke miljøkrav i offentlige innkjøp. Tiltaket vil ha store ringvirkninger til andre fylkeskommuner og bidrar til en grønnere skipsnæring, fastslår juryen.

I hovedstaden er det miljøkrav til anleggsmaskiner som blir premiert. For første gang i Norge er det bli krevd at alle anleggsmaskiner på en byggeplass skal være elektriske eller gå på biodiesel, skriver Dagsavisen.

– Det har stor betydning at Oslo viser vei ved å stille krav om fossilfrie byggeplasser. Tiltaket kutter store utslipp og bidrar til å bygge opp et marked for klimavennlige anleggsmaskiner, heter det i begrunnelsen.

Tredjeplassen gikk til Tønsberg for biogassanlegget Den magiske fabrikken. (©NTB)