KLP Eiendom kjøper BA-HR-bygningen

Med dette kjøpet har KLP Eiendom sikret seg et profilert kontorbygg med førsteklasses utforming og en svært attraktiv beliggenhet.

KLP Eiendom har inngått avtale med Selvaag Eiendom om kjøp av kontoreiendommen Tjuvholmen Allé 16 i Oslo.

Brutto eiendomsverdi i transaksjonen er 772 millioner kroner. Leieinntektene for 2016 er på ca. 28 millioner kroner.

Eiendommen består av et kontorbygg over seks etasjer. Bygget er oppført i 2012 og utgjør ett av tre bygg som deler det karakteristiske seilformede taket ytterst på Tjuvholmen, tegnet av den verdensberømte arkitekten Renzo Piano. Byggets lokaler er moderne med et eksklusivt tilsnitt.

Utleiebart areal utgjør 6.968 kvadratmeter BTA. Advokatfirmaet BA-HR disponerer hele eiendommen med en leieavtale som løper ut i 2031.

– Med dette kjøpet har KLP Eiendom sikret seg et profilert kontorbygg med førsteklasses utforming og en svært attraktiv beliggenhet. Kombinasjonen med en solid leietaker på lang kontrakt gjorde at vi var villige til å strekke oss langt for å få kjøpt eiendommen, uttaler administrerende direktør Gunnar Gjørtz i en pressemelding.