Konsernsjefen i AF Gruppen er godt fornøyd med de økonomiske resultatene, men ser behov for å jobbe med antall fraværsskader

AF Gruppen leverer nok et resultat de selv er godt fornøyd med. De forteller at omsetningen i 2016 endte på 11, 9 milliarder kroner mot 12, 4 milliarder i 2015. Resultatet før skatt endte på 1.040 millioner kroner, opp fra 1004 millioner kroner for et år siden. Les mer om de økonomiske tallene til AF Gruppen – … Continued

AF Gruppen leverer nok et resultat de selv er godt fornøyd med. De forteller at omsetningen i 2016 endte på 11, 9 milliarder kroner mot 12, 4 milliarder i 2015. Resultatet før skatt endte på 1.040 millioner kroner, opp fra 1004 millioner kroner for et år siden.

– Det var som ventet, forteller Morten Grongstad, Konsernsjef i AF Gruppen til VEKST.media. Vi fikk mindre ordreinngang i første halvår i 2016, og da visste vi at andre halvår ville få en en liten omsetningsnedgang, særlig på anlegg. Men med en ordrereserve på 15,3 milliarder som er opp over 4 milliarder sammenlignet med inngangen i 2016 er jeg trygg på at omsetningsveksten kommer på vei inn i 2017.

Opplevde nedgang i omsetning og resultat

– Hva skyldes det at dere fikk en nedgang i omsetningen?

– Det var primært på anleggssiden. De store prosjektene kom på slutten av 2016, med Tvedestrand og Arendal som de klart største. Da kommer omsetningsøkningen litt seinere enn først antatt.

– Resultatet har gått fra 340 millioner i 2015 til 382 millioner i 2016. Hva skyldes nedgangen?

– Det skyldes at vi i fjerde kvartal i 2015 solgte en eiendom i Gøteborg som gav en inntekt på 45 millioner. Justert for dette så har driftsresulatet økt kvartal for kvartal.

Må heve standarden på H1-verdiene*

– Hva er du mest fornøyd med i 2016?

– Det er den samlede gode prestasjonen på tvers av seks virksomhetsområder. Det har vært imponerende.

– Hva er du minst fornøyd med?

– H1-verdien har gått litt tilbake. Vi hadde 13 fraværskader i 2016 mot 10 i 2015 er jeg ikke fornøyd med.

– Hva gjør dere for å heve standarden på H1 og H2-verdiene?

– Det er det daglige sikkerhetsarbeidet med fokus på vernerunder, opplæring og god kontroll av alle arbeidere som kommer inn på byggeplasser.

Har bransjen tilgang på nok arbeidskraft?

Det er behov for flere fagarbeidere i fremtiden, og det er dermed en bekymring at søkertallet til yrkesfaglig utdanning er lavt, har Hege Schøyen Dillner, konserndirektør Stab i Veidekke tidligere uttalt til vekst.media.

I løpet av de femten neste årene vil Norge trenge 90 000 nye fagarbeidere innen bygg og anlegg, dvs ca 6000 hvert år.

– Har AF Gruppen nok tilgang på folk i Norge og Sverige dersom veksten blir som dere tror?

– I utgangspunktet vil jeg si ja, og mye av det skyldes at vi rekrutterer sterkere enn før. Det er større interesse blant nyutdannede, og vi har rekruttert nyutdannede over lang tid. Det betyr at vi har en underliggende vekst i organisasjonen som er bra. Men det kan bli knapphet på flinke folk i pressregioner som Stor-Oslo og Gøteborg. Dette må vi være våkne på.

Konsernsjefen er bekymret for prisutviklingen på boligmarkedet

– Boligprisene vokser. Er du redd for boligboblen?

– Jeg tror ikke at prisveksten vi så i 2016 er bærekraftig. Vi får håpe markedet lander mykt, men dersom igangsettelsesvolumene øker like sterkt inn i 2017 og 2018 som i 2016, så tror jeg ikke den underliggende veksten i befolkningen og sysselsettingen er sterk nok. Da er jeg bekymret for prisutviklingen. Men i det korte bildet tror jeg det flater ut og at vi får en bærekraftig utvikling på et lavere prisvekstnivåer enn det vi har sett de siste 12 månedene.

Tjener penger på å drive miljømessig sunt

– Du nevnte spesielt i din presentasjon at god kildesortering gir bedre bunnlinje?

– Det er rett og slett hvor flinke vi er på prosjekt å kildesortere, slik at vi får mindre blandet avfall og mer rendyrket avfall for trevirke, stål og andre ting. Dette ser vi tydelig når vi driver med plattformfjerning og skal rive store stålkonstruksjoner. Det å rense godt og gjøre det til salgbart stål. Vi har tilsvarende når vi tar imot forurenset masse som vi renser og selger det igjen som strøsand. Vi har mange eksempler på at vi kan tjene penger på å drive miljømessig sunt.

Klare for å kjøpe selskaper

– Veidekke kjøper mellom 5 og 7 selskap i året. Hvor mange selskap kjøper AF Gruppen i året?

– Vi har typisk ligget på noe det samme. Tre til fem kanskje. Vi har ingen mål om antall selskap vi skal kjøpe, men vi ønsker kjøpe selskap som har lik kultur som oss og som har drevet godt over tid. Når vi finner disse er vi meget klare for å kjøpe dem og ta dem inn i familien.

Økt kvinneandel er bra!

– Hva gjør dere for å få flere kvinner inn i bygg, anlegg og eiendomsbransjen?

– Det er todelt. Det ene er å sørge for å ta godt vare på de vi har allerede. Vi har mange flinke kvinner i egen organisasjon. Vi må gi dem mulighet til både karriere, utvikling og det å ha et balansert liv. Det gjelder både menn og kvinner. Det andre er å sikre god rekruttering. Vi ser at kvinneandelen øker i vår bransje som historisk har vært mannsdominert. Økt kvinneandel er bra for selskapet og for bransjen, for det gjør at vi blir bedre.

* H1- skade / LTI (Lost Time Injury) defineres som arbeidsrelatert personskade som har ført til fravær ut over skadedagen (egenmeldt og eller sykemeldt)