Kraftig fall i bygging av eneboliger

Kraftig nedgang i antall byggetillatelser til eneboliger.

Tall fra SBB viser en nedgang i antall byggetillatelser til eneboliger på 31 prosent fra andre kvartal i år sammenlignet med i fjor.

I alt ble det gitt tillatelse til å bygge 9.500 boliger i andre kvartal 2017, en nedgang på 3 prosent sammenlignet med fjoråret.

Tross det totale fallet, ble det gitt igangsettingstillatelse til 19 prosent flere boliger i boligblokker i samme periode, ifølge tall fra SSB.

Det ble gitt flest byggetillatelser til boliger i Oslo, med 2.057 boliger. Deretter kommer Akershus og Hordaland, med henholdsvis 1.071 og 972 boliger.

(©NTB)