Kraftig fall i salg av boliger i april

Det er solgt 32 prosent færre boliger i april i år.

Det ble solgt 32 prosent færre nye boliger i april i år enn i fjor, viser tall fra Boligprodusentenes Forening. Nedgangen skyldes i stor grad påsken.

– Grunnen til nedgangen i salg og igangsettingen er at påsken i år var i april, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Salget av nye boliger har gått ned 8 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i 2016, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

Også igangsettingen av nye boliger synker. I april ble det igangsatt 27 prosent færre boliger enn i april i fjor. Det er likevel en vekst på 16 prosent i igangsettingen av boliger hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Igangsetting av småhus øker mest, med 41 prosent. Igangsetting av nye leiligheter har en vekst på 18 prosent, mens eneboliger går tilbake med 4 prosent.

Det er solgt 34.851 nye boliger de siste tolv månedene. 32.438 nye boliger er igangsatt de siste 12 månedene.

(©NTB)