La menn være menn og kvinner være kvinner

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør i enerWE AS. Jeg har mye på hjertet når det gjelder likestilling. Jenter og data Da jeg på nittitallet studerte til sivilingeniør i Trondheim så ble kvinner kvotert inn på datastudiet. Prosjektet fikk navnet «Jenter og data«. Jeg er ingen forkjemper for kjønnskvotering, men jeg er overbevist om at … Continued

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør i enerWE AS.

Jeg har mye på hjertet når det gjelder likestilling.

Jenter og data

Da jeg på nittitallet studerte til sivilingeniør i Trondheim så ble kvinner kvotert inn på datastudiet. Prosjektet fikk navnet «Jenter og data«.

Jeg er ingen forkjemper for kjønnskvotering, men jeg er overbevist om at både datastudiet og næringslivet henter store gevinster fra en jevnere fordeling av kvinner og menn.

Kvinner inn i styrer

I 2003 vedtok Stortinget en lov som pålegger norske almennaksjeselskaper (ASA) å ha minst 40 prosent kvinner i sine styrer.  Tall fra SSB viser imidlertid at det er langt igjen til de selskapene oppfyller kravene.

Jeg er ingen forkjemper for kjønnskvotering. Jeg mener man til enhver tid skal velge den best egnede kandidaten, uavhengig av om det er en mann eller kvinne. Samtidig er jeg overbevist om at norsk næringsliv henter store gevinster fra det å få en jevnere fordeling av kvinner og menn i styrer.

Podcasten under er verdt å lytte til.

 

Menn inn i barnehagen

Min eldste datter fyller snart to år. Min yngste datter fyller snart 4 måneder. Da vi fikk barnehageplass var vi veldig glade for at det var en jevn fordeling av kvinnelige og mannlige ansatte i barnehagen.

Jeg er ingen forkjemper for kjønnskvotering. Samtidig er jeg overbevist om at arbeidsmiljøet blant de ansatte blir bedre med en jevn fordeling mellom menn og kvinner. Jeg er også overbevist om at barna i barnehagen har behov for både kvinnelige og mannlige forbilder.

Likestilling starter i heimen

Det er mye arbeidsgivere kan gjøre for å legge tilrette for likestilling, men til syvende og sist starter likestilling i heimen.

Foreldrepengeperioden består av fedrekvoten, mødrekvoten og fellesperioden. Kvinnene mister fort noen trinn på karrierestigen i forbindelse med graviditet, fødsel og tiden etter.

Dersom man ønsker likestilling i næringslivet så mener jeg at både mammer og papper har et ansvar for å legge tilrette slik at tiden borte fra jobb i denne sammenheng blir så lik som mulig.

Jeg har tatt et enkelt valg. Jeg har tatt min del av kvoten, men jeg har også jobbet 80 % de to siste årene. Først og fremst fordi jeg ønsker å være tilstede og bli godt kjent med mine to døtre, men også for å bidra til at min kone ikke mister alt for mange trinn på karrierestigen i sin jobb. Med to fødsler på under to år blir man som kvinne fort lenge borte fra arbeidsplassen.

Valget har vært enkelt. Men det er også til tider krevende. Det er til tider vanskelig å lede et selskap når man jobber 80 %. De tre andre partnerne i selskapet jobber 100 %. Jeg kommer på jobb seinere enn dem, og jeg går tidligere enn dem. Det vil være å lyve å si at jeg ikke kjenner litt på dette. Jeg er derfor veldig glad for at vi er et så godt team i enerWE som viser forståelse for prioriteringene.

Kvinner må delta i nettverksbygging

I perioden 2001 til 2013 jobbet jeg i et IT-selskap i Oslo. Vi jobbet ut mot oljebransjen, så jeg hadde mange seine kvelder på pub’ene i Vågen i Stavanger der vi etablerte nettverk og delte erfaringer. Oss menn imellom. I 80 prosent av tilfellene var det ingen kvinner tilstede da vi bygget nettverk og delte erfaringer. Gjennom dette nettverket har jeg også fått flere styreverv og det har gjort at jeg har nådd mange av målene jeg har satt meg på karrierestigen.

Jeg er klar over at oljebransjen (og bygg- og anleggsbransjen og mange andre bransjer) er mannsdominert, men jeg tror også noe av årsaken til at det som oftest kun var menn på middagene (og de påfølgende pub’rundene) var at det i mange familier var naturlig at det var moren som ble hjemme med barna på kvelden mens mannen gikk ut på alle disse jobbmiddagene. Som nevnt så mener jeg at likestilling starter i heimen.

Podcasten under er verdt å lytte til.

 

Jeg har alltid sett verdien av det å bygge nettverk. I 2013 arrangerte SCREENSAILOR AS, mitt private investeringsselskap en nettverkssamling der tema var startups, oppkjøp og fusjoner.

Nettverkssamlingen fikk litt oppmerksomhet blant annet av Hegnar.no. Dette fordi det ikke var en eneste kvinne som valgte å melde seg på. (Rett før arrangementet ble holdt var det forøvrig en kvinne som meldte seg på).

Er det virkelig behov for SHE Conference?

Den 8. mars arrangeres SHE Conference. She Conference ble etablert i 2015 for å løfte frem kvinnelige ledere og entrepenører som er på vei opp.

Tema for 2017 er “Start the change”. Her ønsker de å inspirere, motivere og engasjere kvinner til å ta det neste steget, enten opp på karrierestigen eller ut i egen virksomhet. Med unntak av en mann er det kun kvinner på scenen.

Jeg mener SHE Conference er en viktig konferanse, fordi det er viktig å løfte frem kvinnelige forbilder.

Med mange kvinner i salen så oppnår arrangøren det viktigste målet, nemlig å motivere og inspirere kvinner.

Men konferansen bør også tiltrekke seg menn. Listen med kvinnelige foredragsholdere er av en så høy kvalitet at også menn bør delta for å lære og la seg inspirere.

Med bakgrunn i dette har jeg gjennom SCREENSAILOR AS, mitt private investeringsselskap gått inn som sponsor. Jeg gir derfor bort 5 gratis billetter til SHE Conference. Det eneste kravet er at du er MANN. Ta direkte kontakt med meg dersom du er MANN og ønsker å lytte og lære fra dyktige kvinner.

  • Klikk her for kontaktinfo.

La menn være menn og kvinner være kvinner

Dersom menn og kvinner hadde vært helt like hadde det ikke vært noe stor gevinst å jobbe for likestilling i arbeidslivet. Det fine er at det er en forskjell på kvinner og menn. Kvinner og menn tilfører ulike verdier.

Det fine er at vi skal la menn være menn og kvinner være kvinner. Det er det som styrker arbeidsplassen, enten det er barnehagen der datteren min går, eller det er et børsnotert selskap.


Disclaimer:

  • Det understrekes at enerWE AS og VEKST.media ikke har fått betalt for å henvise til Podcasten fra First House. Vi har heller ikke blitt oppfordret til å publisere denne.
  • Kristine Kotte-Eriksen er en av kvinnene bak SHE Conference. Hun har bakgrunn som partner i enerWE AS, men har i dag ingen tilknytning til enerWE AS og VEKST.media.