Likestilling lønner seg

Dersom kvinner hadde jobbet like mye som menn de siste 40 årene, hadde gevinsten vært på 2.300 milliarder kroner, ifølge en forskningsrapport. Forsker Kjersti Misje Østbakken ved Institutt for samfunnsforskning har sett på den økonomiske utviklingen i Norge mellom 1972 og 2013 og analysert hvor mye av veksten som kan forklares av kvinners økende deltakelse … Continued

Dersom kvinner hadde jobbet like mye som menn de siste 40 årene, hadde gevinsten vært på 2.300 milliarder kroner, ifølge en forskningsrapport.

Forsker Kjersti Misje Østbakken ved Institutt for samfunnsforskning har sett på den økonomiske utviklingen i Norge mellom 1972 og 2013 og analysert hvor mye av veksten som kan forklares av kvinners økende deltakelse i arbeidslivet, skriver  Dagsavisen.

– Det har vært bred oppslutning om at likestillingen ikke bare har handlet om grunnleggende rettferdighet, men også har vært noe som lønner seg, sier Østbakken.

I forskningsrapporten «Likestilling og verdiskaping», laget på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet, viser hun at Norge har tjent mye på å få kvinner inn i arbeidslivet. Dersom ikke kvinnenes sysselsetting hadde økt siden 1972, ville BNP i Fastlands-Norge vært 3.300 milliarder lavere.

– Det er en krevende øvelse å tenke seg et scenario uten kvinners inntog på arbeidsmarkedet. Men omtrent 10 prosent av veksten de siste årene kan forklares med økt bruk av arbeidskraft. Den veksten har primært kommet av økt kvinnelig sysselsetting, sier Østbakken.

Og hadde sysselsettingen vært like høy for kvinner som for menn, kunne BNP altså vært ytterligere 2.300 milliarder større enn i dag.