Vi må bli flinkere til å tiltrekke oss kvinner

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør enerWE AS Den 3. november står vi ansvarlige for Høydekonferansen – Sikkert arbeid i høyden. En måned i forkant er det 94 deltakere registrert. Av disse er 88 % menn. Dersom en ser bort fra kvinnene vi har invitert til å bidra som foredragsholdere så er prosentandelen menn på konferansen … Continued

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør enerWE AS

Den 3. november står vi ansvarlige for Høydekonferansen – Sikkert arbeid i høyden.

En måned i forkant er det 94 deltakere registrert. Av disse er 88 % menn. Dersom en ser bort fra kvinnene vi har invitert til å bidra som foredragsholdere så er prosentandelen menn på konferansen oppe i 91 %.

…Hvor er kvinnene? ??

Vi bli flinkere til å tiltrekke oss kvinner

Noen vil kanskje påstå at overskriften er i overkant tabloid, men det er en overskrift jeg står 100 % bak. Vi bli flinkere til å tiltrekke oss kvinner.

Høydekonferansen er rettet mot bygg- og anlegg, olje- og gass og energi- og telekom. De som deltar på konferansen er både de som har ansvar for HMS i selskapene, og de som utfører arbeid i høyden.

Den lave andelen av kvinner på deltakerlisten speiler andelen av kvinner som jobber i industrien. Her ønsker VEKST.media å ta et ansvar.

Dersom vi ser på listen over foredragsholdere, så ser vi at det er 72 % mannlige foredragsholdere. Fordelingen mellom kvinner og menn på podiet er altså ikke god nok, men den er bedre enn fordelingen av totalt antall registrerte deltakere på konferansen. Her lover jeg at VEKST.media neste år skal bli enda bedre.

  • Klikk her for å diskutere kommentaren i Facebook-gruppen for bygg, anlegg og eiendomsbransjen.

Hvordan skal vi ta ansvar?

VEKST.media ønsker å være med å løfte frem kvinner i industrien. Vi skal skrive om kvinnelige rollemodeller og forbilder, både innenfor yrkesfag og akademia. Vi skal skrive om kvinnelige lærlinger og kvinnelige ingeniører. Vi skal skrive om kvinnelige toppledere og kvinnelige styreproffer. Vi skal skrive om kvinnelige gründere og investorer. Vi skal kort og godt skrive om kvinner fordi industrien må bli flinkere til å tiltrekke seg kvinner.

Jeg mener vi må bli flinkere til å tiltrekke oss kvinner fordi industrien blir mer konkurransedyktig med en jevnere fordeling mellom kvinner og menn.

Jeg er ingen tilhenger av kvotering av kvinner inn i stillinger. Men jeg er mann, og jeg ser at det er mye lettere å henvende seg til andre menn i mitt nettverk for å få kommentarer til artikler og for å få foredragsholdere på våre konferanser. Jeg ønsker utvide dette nettverket slik at det faller seg like naturlig å sende avgårde en forespørsel til en kvinne som til en mann, dette til tross for at industrien har en overvekt av menn.

…dersom VEKST.media tar dette ansvaret, så kan det bidra til at vi på sikt utjevner den mannlige overvekten.

På sikt vil vi kanskje ha like mange kvinner som menn på Høydekonferansen?

Mvh.

Chul Christian Aamodt

Administrerende direktør, enerWE AS

PS! Den 19. oktober har vi lanseringslunsj for VEKST.media. Her vil jeg fortelle mer om hvordan vi skal jobbe for å løfte frem både kvinner og menn i industrien.

Det opplyses om at enerWE har inntekter fra Høydekonferansen.