Massiv kampanje i forbindelse med arbeid i høyden skal gi bøter som svir

– Det skjer altfor mange fallulykker i forbindelse med arbeid i høyden. For å få arbeidsgiverne til å ta sikkerheten på alvor

Annonselenke: Høydekonferansen arrangeres den 26. oktober 2017.

Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i bygg og anlegg. Fall er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall. Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått, mener Arbeidstilsynet.

– Det er seriøse bedrifter som gjør en god jobb, men innenfor bygg og anlegg er det veldig mye slurv når det gjelder planlegging og gjennomføring av arbeid i høyden, sa overingeniør Arne Valaker i Arbeidstilsynet til Vekst.media i forbindelse med Høydekonferansen 2016.

I uke 22 og 23 gjennomfører Arbeidstilsynet en aksjon over hele landet på arbeid i høyden i bygge- og anleggsbransjen.

– Det skjer altfor mange fallulykker i forbindelse med arbeid i høyden. For å få arbeidsgiverne til å ta sikkerheten på alvor, vil Arbeidstilsynet derfor nå i flere tilfeller ilegge overtredelsesgebyr, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb i en pressemelding.

Tore Rønstad i SOFT Sertifisering sier til Vekst.media at han er spent på resultatene fra Arbeidstilsynets kampanje.

– Statistikken viser at vi er kjempebelastet innenfor arbeid i høyden. Jeg ser frem til å se resultatene, og jeg er spent på om Arbeidstilsynet sier noe om hva de faktisk finner.

Den 27. april omkom nok en person i forbindelse med en fallulykke.
– Han jobbet som TV-montør og skulle ordne en parabolantenne. Han har stått på en stige som sto opp etter veggen, sannsynligvis opp mot andre etasje. Vi vet ikke om han har falt ned fra taket eller fra toppen av stigen, sa operasjonslederen Pål-André Thorsby, operasjonsleder i Øst politidistrikt, avdeling Follo til NRK Østfold.
– Det handler om ansvarliggjøring av arbeidsgiver. Det blir interessant å se hvordan de blir ansvarliggjort, sier Rønstad.

I 2016 kontrollerte Arbeidstilsynet nesten 3 500 virksomheter i bygge- og anleggsbransjen. Over 500 av disse fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse, de fleste stansingene på grunn av farlig arbeid i høyden.

– Dette er altfor mye og dette til tross for at Arbeidstilsynet i mange år har reagert overfor slike arbeidsforhold. Derfor ser vi oss nødt til å ta i bruk sterkere reaksjoner i større omfang, sier direktør Vollheim Webb.

Tilsyn i hele Norge

I uke 22 og 23 skal Arbeidstilsynets inspektører ut på tilsyn på byggeplasser i hele landet, med spesielt fokus på å kontrollere at arbeid i høyden foregår på en lovlig og sikker måte. På tilsyn vil inspektørene blant annet kontrollere om arbeidsgiver har gjennomført risikovurdering for arbeidet i høyden, og om arbeidsgiver har sørget for at arbeidsområder som er høyere enn to meter er sikret med kollektive vernetiltak, som for eksempel stillas og rekkverk.

– Stillas, stiger og atkomst til tak er typiske forhold som vil bli kontrollert. Der vi ser at det jobbes i høyden uten sikring, eller med mangelfull sikring, vil vi nå i enda større grad vurdere om vi skal gi overtredelsesgebyr. Målet med dette er å forebygge fallulykker, sier Vollheim Webb.

Stor fare for alvorlige skader

Brudd på regelverket om arbeid i høyden er svært kritikkverdig og alvorlig, og faren for alvorlige skader er stor. Virksomhetene som bryter regelverket kan derfor nå vente seg å bli møtt med enda strengere reaksjoner. Et gebyr for brudd på sikkerhetsbestemmelser om arbeid i høyden vil normalt være minst 50 000 kroner.

Skadepotensialet er det sentrale momentet når Arbeidstilsynet vurderer størrelsen på gebyret. Dersom virksomheten tidligere har fått reaksjoner for lignende forhold, er det skjerpende. Når Arbeidstilsynet vurderer størrelsen på gebyret skal vi også ta hensyn til virksomhetens økonomi, men dårlig økonomi er ingen grunn til å la arbeidstakere jobbe farlig.

– Vi skal bruke overtredelsesgebyr der det er nødvendig. De arbeidsgiverne som sparer penger på at de ikke ivaretar sikkerheten godt nok, vil nå i enda større grad risikere å få overtredelsesgebyr, sier Vollheim Webb.

Fakta om overtredelsesgebyr:

  • Arbeidstilsynet gir overtredelsesgebyr ved kritikkverdige forhold og alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og forskrifter.
  • Gebyrene varierer i størrelse etter blant annet alvorlighetsgrad, virksomhetens økonomi og om det er gjentatte brudd.
  • Gebyrene har en øvre grense på 15 G (ca 1 400 000 kroner).