Mesta vinner oppdrag til 38.8 millioner

Statens Vegvesen har tildelt Mesta AS et oppdrag til på drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i Vestfold fylke. Oppdraget omfatter bl. a. kontroll, funksjonstesting og internkontroll samt periodiske arbeider, reparasjon av skader og utskifting og installasjon av objekter. Oppdraget omfatter også … Continued

Statens Vegvesen har tildelt Mesta AS et oppdrag til på drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i Vestfold fylke.

Oppdraget omfatter bl. a. kontroll, funksjonstesting og internkontroll samt periodiske arbeider, reparasjon av skader og utskifting og installasjon av objekter. Oppdraget omfatter også registrering, planlegging av virksomheten, beredskap, dokumentasjon, rapportering til byggherren og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av elektriske anlegg på vegnettet.

Oppdraget ble tildelt til Mesta med laveste pris som tildelingskriterie. Prisen landet på NOK 38.835.461.