Miljødirektoratet sier nei til ny rullebane på Gardermoen

Miljødirektoratet går imot planene om en tredje rullebane på Oslo Lufthavn, som de mener vil føre til økt trafikk og økte utslipp. I forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018 til 2029, som har vært ute på høring, foreslås det å sette av areal til en tredje rullebane på Gardermoen og at utbygging kan starte … Continued

Miljødirektoratet går imot planene om en tredje rullebane på Oslo Lufthavn, som de mener vil føre til økt trafikk og økte utslipp.

I forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018 til 2029, som har vært ute på høring, foreslås det å sette av areal til en tredje rullebane på Gardermoen og at utbygging kan starte i løpet av planperioden. Det er Miljødirektoratet skeptiske til, skriver Klassekampen.

I høringssvaret skriver direktoratet at en tredje rullebane vil øke både flytrafikken og utslippene kraftig. Ifølge prognosene vil Gardermoen ha ti millioner flere passasjerer i 2030 enn i dag dersom dagens utvikling fortsetter. «Det bør vurderes i hvilken grad prosjekter som gir vesentlig økte klimagassutslipp er i tråd med Norges klimamål», skriver direktoratet i sitt høringssvar.

– Departementet går nå gjennom innkomne høringsinnspill, hvor det naturlig nok fremkommer mange ulike synspunkt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en kommentar til Klassekampen.

Dagsavisen skrev i forrige uke at også Oslo kommune i sin høringsuttalelse sier nei til en tredje rullebane. Det rødgrønne byrådet mener man i stedet bør satse på å bygge ut jernbanen mellom de store byene.