Miljøpris til massivtreprosjekt på Moholt

– Hvis ikke vi tar innover oss de muligheter som ligger i bærekraftselementet så kommer vi ikke til å lykkes så veldig godt.

Tirsdag arrangerte Veidekke sin årlige skandinaviske miljødag der de presenterte mulighetene, kravene og løsningene for miljøarbeid i deres mange prosjekter. Som en del av arrangementet presenterte de også årets beste miljøprosjekter, og kåret en vinner av Miljøprisen 2016.

Det var totalt 10 prosjekter som var nominert, og som viste seg frem på Veidekke’s hovedkontor, og da konsernsjef Arne Giske holdt sin innledning, brukte han store ord om konsernets miljøsatsing. Han trakk frem at miljøsatsingen også var viktig for at Veidekke skal klare å fortsette å prestere godt økonomisk i årene fremover.

[media-credit name=»Foto: Anders Lie Brenna» align=»alignnone» width=»300″]ArneGiske[/media-credit]

– Da jeg fortalte om kvartalsresultatene fikk dere vite at vi hadde fremgang på alle områder. Solid ordrereserve og gode utsikter. Vi har betalt ut 2 milliarder kroner i utbytte, økt børsverdien med 8 milliarder kroner, og vi kan i år kvittere ut at vi har lykkes veldig godt, Vi er som dere vet blant de største selskapene i vår bransje. Stemmen vår bærer lengre, men forpliktelsen og ansvaret er tyngre for oss enn for de som ikke er tilstede i samfunnsdebatten, sier Giske.

Han mener størrelsen forplikter, og at Veidekke må være en aktiv bidragsyter for å få til et bærekraftig samfunn.

– Hvis ikke vi tar innover oss de muligheter som ligger i bærekraftselementet så kommer vi ikke til å lykkes så veldig godt. Hvis ikke vi presterer på dette området, kommer ingen til å ville kjøpe aksjene våre. Oljefondet blir stadig pirket på og får mange negative oppslag fordi de putter penger i bedrifter som ikke har en bærekraftig tenkning. Ser vi på kompetansen vi rekrutterer, er det det samme der, sier Giske.

Etter sjefens innledning, ble Veidekkes skandinaviske miljøpris for 2016 tildelt prosjektet Moholt 50I50 i Trondheim.

– Dette er et banebrytende prosjekt både miljømessig og bygningsmessig. Resultatet er over 600 flotte studentboliger og en barnehage med svært lavt energi-forbruk og halvering av klimagassutslippene. I tillegg har det vært en meget kort og effektiv byggeprosess, sa konsernsjef Arne Giske da han delte ut prisen.

Med sine 20.000 m2 og ni etasjer er det Norges største og høyeste massivtreprosjekt.  Moholt 50I50 består av 632 studenthybler, samt en barnehage for 170 barn, bygget som passivhus med geovarme som energikilde i samspill med solcellepaneler på taket av barnehagen. Gjennom levetiden vil prosjektet oppnå en reduksjon i klimautslipp på 54 prosent for materialbruk og 69 prosent for energibruk, sammenliknet med referansebygg (TEK 10). Prosjektet er oppført for Sit.

– Dette gir markedsmuligheter i en verden med sterkt økende miljøfokus. Ved bruk av massivtre viser prosjektet nye muligheter for å rasjonalisere byggeprosessen gjennom involverende planlegging, industrialisering og kort byggetid. Det er gjennomført en rekke tiltak som bidrar til lavt energiforbruk og reduksjon av CO2-fotavtrykk, forteller juryleder og konserndirektør Hege Schøyen Dillner i Veidekke.

– Dette er et typisk område hvor man kan bygge sten på sten, eller kanskje jeg brukte feil ord. Plank på plank, uttalte Giske da han delte ut prisen.

Les også: – Det er fantastiske muligheter i Veidekke, og også i de andre store seriøse norske aktørene