Milliarder i etterslep på vedlikehold av sykehjem

Etterslep på 37 milliarder kroner.

Manglende vedlikehold av sykehjem og omsorgsboliger har ført til et etterslep på 37 milliarder kroner, viser en ny kartlegging.

Kommuneorganisasjonen KS og Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt rapporten, som er utarbeidet av Rambøll. Der kommer det fram at drøyt halvparten av 13.300 omsorgsboliger og 24.000 institusjonsplasser bygget før 1998 er i brukbar stand, skriver Aftenposten. Anslagsvis 3.500 boliger og 4.500 sykehjemsplasser må saneres og erstattes av nybygg i løpet av de neste ti årene, og ytterligere flere tusen trenger store oppgraderinger. Kostnaden er beregnet til rundt 37 milliarder kroner.

Rambøll sier det ikke bare er trang økonomi som er skyld i at vedlikeholdet er blitt hengende etter. Noen steder har dette vært bevisst nedprioritert.

Helseminister Bent Høie (H) leger ansvaret for situasjonen på kommunene.

– Noen har bevisst latt være ta vare på byggene. Slik kan vi ikke ha det. Kommunene må faktisk ta et ansvar for å vedlikeholde byggene sine, sier statsråden.

Fra 2021 skal staten kun gi tilskudd til rehabilitering og nybygg som bidrar til økt kapasitet. KS mener rapporten viser at det er for tidlig å kutte støtte til annen rehabilitering, med tanke på alt som må utbedres.

– Fristen er en politisk beslutning. Den bør man se på med et kritisk blikk, sier KS-direktør Helge Eide.

(©NTB)