Milliardkontrakt til Veidekke

Nye Veier AS velger Veidekke Entreprenør for bygging av ny E6 Arnkvern-Moelv.

Styret i Nye Veier AS har bestemt at Veidekke Entreprenør går videre til konkretiseringsfasen for bygging av ny E6 Arnkvern-Moelv. Kontrakten beløper seg til i underkant av 2 mrd. NOK eks. mva.

Anslår 20 prosents kostnadsreduksjon

Det er tidligere anslått at Nye Veier ligger an til en total kostnadsbesparelse på 20 prosent for utbyggingen av E6 gjennom Hedmark. For strekningen Kolomoen til Moelv, som Arnkvern-Moelv er en del av, er besparelsen anslått til 1,7 mrd NOK eks. mva.

Denne konkurransen gjør oss enda mer overbevist om at potensialet for besparelser er betydelig. Dette er den andre konkurransen Nye Veier benytter BVP-metoden på. BVP er en metodikk for innkjøp og skal sikre at vi velger den beste leverandøren for å nå målene i dette spesifikke prosjektet. Det sikrer eierskap, involvering og god risikoforståelse hos leverandøren. Fra vår side får vi verdifull informasjon om tilbyderne. Samarbeidspartnere med fokus på samfunnsansvar og sikkerhet i gjennomføringen er viktig for oss, sier administrerende direktør, Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier i en pressemelding.

Tilbyr ferdig vei for 106 millioner mindre enn makspris

Med seg som rådgivere har Veidekke Sweco og Aventi. Tilbudssummen eksklusive opsjoner skal ikke overstige byggherrens makspris (BMP). BMP for denne konkurransen er satt til 2,15 mrd. NOK eks. mva. Denne summen inkluderer alle kostnader, også skatter og andre offentlige avgifter. Veidekkes tilbud var på 2,043 MRD NOK, som er 106 millioner lavere enn byggherrens makspris.

Konkurransen om bygging av E6 Arnkvern-Moelv ble kunngjort 08. desember i fjor. Ni entreprenører søkte om å bli prekvalifisert. Etter en grundig evaluering gikk Hæhre Entreprenør AS, Veidekke Entreprenør AS, NCC Norge AS og AF Gruppen Norge AS videre i prosessen. Alle fire leverte tilbud innen fristen 9. juni. Tilbudet fra Hæhre Entreprenør ble avvist fordi det ikke var innenfor byggherrens makspris (BMP).

Gode løsninger for trafikksikkerhet

Nye Veier AS stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder HMS og samfunnsansvar. I konkurransen har pris kun blitt vektet 25 prosent når byggherrens makspris er nådd.

– Ved å involvere entreprenør og rådgivere tidlig i teknisk utførelse, har vi oppnådd gode løsninger og lavere kostnader. Vi registrerer at Veidekke Entreprenør har satt seg godt inn i strekningen, lokale forhold og både mulighetene og utfordringene som er til stede. Det har spesielt gitt gode løsninger for økt trafikksikkerhet i gjennomføringen, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen.

  • Veistrekningen er på 24 km. Arnkvern – Brumunddal ferdigstilles sommeren 2020, mens Brumunddal – Moelv skal stå klar sommeren 2021. I konkretiseringsfasen skal Veidekke Entreprenør presentere sin plan for kontraktarbeidet og måloppnåelsen. Kontrakten planlegges signert 3. oktober.