Fra minus til pluss på bunnlinja for Statkraft

Kraftig økning i kraftpriser gir heftig resultat for selskapet

Kraftig økning i kraftpriser gir heftig resultat for selskapet

Stigende kraftpriser i Norden er hovedårsaken til et meget godt kvartalsresultat for Statkraft. Resultatet før skatt endte på 2.392 millioner kroner. Til sammenligning var resultat før skatt for samme periode i fjor minus 920 millioner kroner.
Kraftprisene opp 15 prosent

Ifølge en børsmelding fra Statkraft gikk kraftprisene i Norden opp 15 prosent i perioden samtidig som produksjonen av kraft steg med 3 prosent i andre kvartal. Driftsinntektene økte med 622 millioner kroner, fra 4.486 millioner kroner i andre kvartal i 2016 til 5.108 millioner kroner i samme periode i år.

Får A-rating hos Standard & Poor’s

Driftsresultatet før avskrivninger endte på 3.047 millioner kroner, en økning på 609 millioner kroner fra samme periode i 2016.

– Statkraft har vist solid inntjening gjennom skiftende markedsforhold og gjennomfører tiltak som styrker konsernets finansielle stilling. Jeg er godt fornøyd med at ratingbyrået Standard & Poor’s har bekreftet Statkrafts rating på «A-» og har oppjustert ratingutsiktene til «stabile», sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.