NCC brukte Google for å finne bærekraftig drivstoff

Nå er målet 100 % utslippsfrie byggeplasser.

Nå er målet 100 % utslippsfrie byggeplasser

Stine Haugen er leder for Bærekraft og miljø i NCC Building. På byggedagene delte hun erfaringer fra byggeprosjektet på Jordal Amfi.

– Jeg tror det er mulig å ha utslippsfrie byggeplasser, men det gjenstår noe utvikling i markedet på maskinsiden, sier Stine Haugen til Vekst.media.

Hun forteller at utviklingen går i retningen av elektrisitet, og sekundært hydrogen.

– Det virker også som om leverandørleddet også er klare på at det er retningen vi skal gå i.

I byggeprosjektet på Jordan Amfi benytter NCC fornybart drivstoff. For å finne ut hva som er tilgjengelig brukte de Google.

– Vi måtte Google for å finne ut hva som var tilgjengelig, forteller hun til Vekst.media. Men så lander man opp med noen leverandører som utpeker seg som litt mer klare enn andre.

– Er du ikke redd for å ødelegge motorene med fornybart drivstoff?

– Nei, sånn som jeg har fått det fortalt så er det fullt ut mulig å erstatte det direkte. Det har også mange andre positive effekter å gå over til fornybart drivstoff.

Fornybart drivstoff ligger i følge Stine Haugen to kroner over fossilt drivstoff.

– Hvem tar kostnaden?

– Det blir i prinsippet alle. Byggherren har stilt et krav, entreprenøren leverer sine tilbud hvor kravet til fossilfri byggeplass er. Byggherren tar litt, entreprenøren tar litt og underleverandøren tar litt.

– Hvordan sikrer dere at underleverandørene benytter fornybart drivstoff?

– Vi har aldri noen 100 % garanti, men vi har innført et tiltak med en tank på 10.000 liter drivstoff på byggeplass. Her har underleverandørene fått tildelt koder. Et annet element er den daglige oppfølgingen. Man vil jo lukte det dersom man velger å ikke fylle med fornybart. 

Stine Haugen forteller at hun forstår de som opplever at kan bli litt mye og overveldende til tider.

– Det har jo skjedd vanvittig mye i byggebransjen de siste årene. Det er klart at når vi ikke er fullt digitalisert i denne bransjen så blir det mye manuell oppfølging. Det tar mye tid, og vi er presset på tid og pris. Derfor forstår jeg motstanden.

Hun understreker at NCC har fullt fokus på digitalisering.

– Hva tenker du om bruk av palmeolje i drivstoffet?

– Det kommer med en liten bismak. Jeg vil jo helst se at man ikke bruke palmeolje eller olje som brukes i fremstilling av mat. Men vi har forsøkt å velge det som er best tilgjengelig og som er sertifisert og ivaretar bærekraftskriteriene. Så får vi håpe og tro at det kommer en utvikling så vi ikke trenger bruke dette over en lenger periode.