Norges Bank: Stadig vanskeligere å få boliglån

Norske banker gjorde det enda litt vanskeligere å skaffe seg boliglån.

Norske banker gjorde det enda litt vanskeligere å skaffe seg boliglån i andre kvartal i år, ifølge Norges Bank.

Bankene strammet relativt kraftig inn sin utlånspraksis i første kvartal, og melder nå at det i andre kvartal ble strammet ytterligere noe inn. Samtidig økte husholdningenes etterspørsel etter lån, viser Utlånsundersøkelsen til Norges Bank for andre kvartal.

Innstrammingen begrunnes først og fremst med endringene i boliglånsforskriften. Andre faktorer, som mislighold, kapitaldekning og bankenes risikovilje – hadde underordnet betydning.

Det har bare vært mindre endringer i lånebetingelsene bankene setter.

Tjener mer på lån

I boliglånsforskriften stilles det strengere krav til egenkapital ved lån til sekundærbolig i Oslo. Etter den nye forskriften øker kravet til 40 prosent. I resten av landet forblir kravet 15 prosent. Regjeringen innførte også et krav om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.

Samtidig rapporterte bankene om økt inntjening på boliglån i andre kvartal, først og fremst fordi finansieringskostnadene er lavere. Det samme gjelder marginene på utlån til ikke -finansielle foretak.

De ti største

Utlånspraksisen overfor ikke-finansielle foretak var så å si uendret i andre kvartal i år, og er ventet å holde seg sånn i neste kvartal også.

De ti største bankene i det norske lånemarkedet deltar i den kvartalsvise utlånsundersøkelsen, det vil si DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Sparebank 1 SRbank, Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 Østlandet, Sparebanken Vest og Sparebanken Sør.

(©NTB)